Рада Стијовић: Слово о језику – по Пе-еС-у

Посебан проблем представља писање страних скраћеница. То је могуће чинити изворном латиницом или преобликовано, нашом ћирилицом. У неким случајевима страни модел не омогућава пресловљавање на ћирилицу

Илустрација: Новица Коцић

У редакцију Политике пристигло је неколико дописа. Читалац из Београда Зоран Стаменковић пише да је приметио како се „под утицајем енглеског језика скраћеница P. S. (post scriptum) изговара као пи-ес“ и коментарише: „С обзиром на то да та скраћеница потиче из латинског језика и њено значење је ‘после написаног’, молим Вас за коментар како је правилно изговарати наведену скраћеницу“.

Најпре да кажем нешто о овом типу скраћеница (састављених од почетних слова вишечланог назива), о тзв. акронимима или верзалним скраћеницама. Постоји извесно шаренило и неуједначеност у њиховом писању и изговарању. Оквирна правила, проистекла добрим делом из праксе, јесу следећа:

  1. Скраћенице које се састоје само од сугласника (ПТТ, ТВ, ММФ, СДК и сл.) најчешће се читају по абецедним називима слова: Пе-Те-Те, Те-Ве, еМ-еМ-еФ, Ес-Де-Ка и сл. Није, међутим, неуобичајено ни азбучно читање – слово по слово, као: СКЦ, ГСП, ФСЈ и сл.
  2. Уколико скраћенице, и наше и стране, имају самогласник, па их је могуће лако изговорити, читаће се сливено, као да су врста речи: СУП, МУП, НИН, САНУ, УНЕСКО и сл. У неким случајевима назив организације о којој је реч преводи се на српски језик, па се од тог назива прави „српска“ скраћеница, као: ОУН (Организација уједињених нација, уместо изворног UNO – United Nations Organization).
  3. Енглеске скраћенице често одступају од начелног правописног правила да стране скраћенице треба изговарати на латински начин (нпр., OECD као О-Е-Це-Де), па се спелују на енглески начин (јер се тако лакше препознају): Би-Би-Си, Си-Ен-Ен, Еф-Би-Ај и сл.

Рада Стијовић (Фото: А. Васиљевић)

Посебан проблем представља писање страних скраћеница. То је могуће чинити изворном латиницом или преобликовано, нашом ћирилицом. У неким случајевима, међутим, страни модел не омогућава пресловљавање на ћирилицу (не би било згодно написати ФВ уместо VW или ЦВ уместо CV).

Латинска скраћеница P. S. (post scriptum), која може да се пише и ћирилицом П. С., односно спојено, без тачака ПС, а на коју нас упућује наш читалац, свакако не треба да се изговара на енглески начин. Уобичајено је да се то чини по азбучним називима слова – ПС. Читање по абецедним називима теоријски је могуће (Пе-еС), али се није уобичајило, јер подсећа на скраћеницу која у војсци означава Правила службе, а ушло је и у разговорни језик – када је нешто (урађено, сређено и сл.) како треба, каже се да је по Пе-eС-у.

***

Друго писмо стигло нам је од професорке Радмиле Никчевић Брајовић. У њему се каже: „У овом времену слабости свих врста прилог јако баш је „ојачао“. Понавља се врло често у писаним текстовима, у репортерским и разговорним прилозима на ТВ, у усменом говору. Пораст осећања, и расположења, и мишљења, и љутње, и претње, и побуне… упорно се њим исказује. Има ли прикладнијих синонима: веома, врло, посебно, нарочито, снажно, или др.? Јако исцрпљује.“

Извор: Вукајлија

Овом запажању наше читатељке нема се шта додати, осим, можда, да се сетимо још неких прилога којима се, попут ових које она наводи, може заменити прилог јако. У зависности од контекста, уместо јако може стајати прилог силно (силно желети), жестоко (жестоко се посвађати), чврсто, тесно (чврсто/тесно се везати за некога) или конструкције у великој мери/количини/степену (изражено, развијено, испољено итд.).

Наслов и опрема: Стање ствари

(Политика, 8. 10. 2021)Categories: Преносимо

Tags: , , ,

1 reply

  1. Код „јако слабе игре“ имамо случај да је направљен пропуст. „Слабо“ није стављено само иза јаког, као супротности, већ је стављено између две речи истог корена – јаког и игре. И јако и игра спадају у групу где су и: ако, акнути, ексер, јега, ега, јека, игла…Дакле, по пореклу речи „игра“ нам већ казује да се ради о речи која баш описује јачину. Дакле, и сам низ „слабо играш“ се не разликује од „јако слабог“. Сада би требало да поставим везу ка источнику.

Оставите коментар