Мирослав Здравковић: Демографска кретања у Србији у новембру 2020.

Број умрлих био је 10.835 лица у новембру и повећан је за 35,6% у односу на 2019. а 31,2% у односу на просек 2016–2019.

Мирослав Здравковић (Фото: РТВ)

У саопштењу РЗС-а пише:

„У овом саопштењу приказани су претходни резултати о живорођеним и умрлим након уписа чињенице рођења и смрти у матичне књиге рођених и умрлих.

Подаци су приказани према месецу регистрације, тј. месецу уписа у матичне књиге рођених и умрлих у 2019. и 2020. години.

У Републици Србији, у периоду јануар−новембар 2020. године, број живорођених је износио 56 587. У односу на исти период претходне године, када је укупан број живорођених износио 58 131, бележи се пад од 1 544 односно за 2,7%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар−новембар 2020. године износио је 97 633 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 92 160, бележи се раст од 5 473 или за 5,9%.“

Србија: Број умрлих у периоду јануар–новембар 2020. већи за 5,9% него у истом периоду 2019.

Број рођених у новембру износио је 4.834 и мањи је за 4,3% у односу на исти месец 2019.

Број умрлих био је 10.835 лица у новембру и повећан је за 35,6%.

Негативан природни прираштај био је 6.001 лица и повећан је за 105%.

Већи број умрлих, у односу на новембар 2020, регистрован је само у јануару 2017. када је регистровано 11.297 лица.

Тада је једино регистрован и већи природни пад броја становника за 7.214 лица.

Прекомерна смртност, дефинисана као одступање броја умрлих од четворогодишњег просека, повећана је за 31,2% у новембру и највећа је након јула (+25,8%), док је у октобру она била негативна.

Прекомерна смртност у %
2020 Просек 2016-2019 Промена у %
Јануар 8.706 9.385 -7,2
Фебруар 9.122 9.310 -2,0
Март 8.189 9.223 -11,2
Април 8.625 8.175 5,5
Мај 8.602 8.548 0,6
Јун 8.325 7.689 8,3
Јул 10.023 7.966 25,8
Август 8.730 7.865 11,0
Септембар 8.123 7.307 11,2
Октобар 8.353 8.673 -3,7
Новембар 10.835 8.256 31,2

Табела: Мирослав Здравковић; графикон: РЗСCategories: Не само о економији

Tags: , , ,

1 reply

 1. Дајем озбиљан приговор Здравковићевој анализи, нарочито узевши у обзир свој коментар:

  https://stanjestvari.com/2020/07/08/misa-djurkovic-fudbalske-korona-bombe/#comment-135240

  Тезу о томе да је смртност повећана, Здравковић је започео овде, под сугестивним насловом да је смртност измењена искључиво поду утицајем тзв. ”ковида”:

  https://stanjestvari.com/2020/12/21/miroslav-zdravkovic-strogoca-kovid-19-zakljucavanja-i-prekomerna-smrtnost-u-clanicama-eu/

  Примарно је то што Здравковић игнорише чињенице из мог наведеног коментара, насловивши свој текст са: ”Промене у светској економији и понашању човечанства под утицајем ковида.”

  Тиме се игноришу и други чиниоци који утичу на промене смртности.

  Где су онда промене у смртности без утицаја ”короне”? Здравковић сугерира да тога – нема. За Здравковића, чињеница да је управо протекао просечни животни век од рођења бејби бум генерације – нема значаја.

  Постоји и још једна игнорисана чињеница – о томе да на се Западу (а можда и код нас!?) већ уволико спроводи програм еутаназије по старачким домовима и сличним институцијама. Наиме, ако претрежите Интернет, добићете резултате о томе, нарочито ако укључите кључну реч ”морфин” у претрагу.

  Наравно, ово последње је други пар опанака, а примарна је промена старосне структуре становништва, наведена у првом пасусу.

  Ипак, ни еутаназију не би, никако, требало занемарити, имајући у виду да се теорија и пропаганда за њеном легализацијом, баш као и за легализацијом било чега, увек (емпиријски) дешава дебело након праксе.

  Поузданост српске статистике је тек посебна прича, нарочито ако се упореди са другим земљама, далеко поузданијим што се тиче статистике као извора података.

Оставите коментар