Београд: Утуженим корисницима Инфостана непотребно придодати трошкови адвоката

У случају Инфостана реч је о компјутерски генерисаним и одштампаним предлозима за извршење, по стандардној процедури која се већ годинама примењује, без било какве потребе за радом адвоката и његовим трошковима

Фото: Дејана Мајсторовић/Данас

Београдски ЈКП „Инфостан технологије“ је неколико дана пре Нове године поднео јавним извршитељима предлоге за извршење против више од 17 хиљада корисника са дуговањима. Специфичност ове туре утужења јесте што се у предлозима траже и трошкови адвоката које је Инфостан за ове потребе ангажовао. Тиме је сваком од утужених корисника увећан дуг за најмање 3000 динара по предмету. Зависно од тока извршног поступка пред јавним извршитељем (пред којим такође настају трошкови), могу настати и додатни трошкови на које адвокат има право (нпр. трошкови захтева за накнаду трошкова и сл.), а који падају на терет утуженог корисника.

Иако јавна предузећа имају право ангажовања пуномоћника и за сачињавања предлога за извршење, што је и пракса врло малог броја јавних предузећа широм Србије, суштински не постоје разлози за такво поступање. Негативни аспекат такав праксе Инфостана је очигледан, како кроз одлив огромне количине средстава пореских обвезника на суштински неосноване уплате адвокатима, тако и кроз непотребно увећање дуга корисницима који су утужени.

Наиме, у случају Инфостана реч је о компјутерски генерисаним и одштампаним предлозима за извршење, по стандардној процедури која се већ годинама примењује, без било какве потребе за радом адвоката и његовим трошковима. Ангажовање адвоката може бити оправдано, мада Инфостан има своју правну службу, тек у каснијој фази евентуалног парничног поступка, ако корисник услуге изјави приговор на решење јавног извршитеља, те суд упути предмет на парницу.

Напомињемо да је о овоме писао и лист Данас у свом издању објављеном 9. 1. 2018. године.

Искрено се надамо да ће Град Београд, као оснивач поменутог јавног предузећа, без одлагања реаговати и спречити евентуалне штетне последице.

(Стање ствари)Categories: Моба

Tags: ,

Оставите коментар