Закон о ћирилици по хитном поступку због „угрожености традиционалних вредности“

Влада је доношење новог закона предложила по хитном поступку, због тога што је навела да би у супротном, могло доћи до штетних последица за рад органа и организација

Фото: Wikipedia/Mister No

Влада Србије упутила је у скупштинску процедуру предлог Закона о употреби српског језика у јавном животу и заштити и очувања ћириличког писма. Уколико закон буде усвојен по хитном поступку, прошириће круг јавних субјеката који ће обавезно у свом раду користити ћирилицу. Предлогом закона отворена је и могућност да субјекти у приватном сектору који одлуче да користе ћирилицу у свом раду добију пореске олакшице.

Постојећим Законом о службеној употреби језика и писама већ је прописано да су и српски језик и ћириличко писмо у службеној употреби у Србији.

Тако је ћирилица и до сада била обавезна у раду државних органа, органа аутономних покрајина, градова и општина, установа, привредних друштава и других организација кад врше јавна овлашћења, у раду јавних предузећа и јавних служби, као и у раду других организација кад врше послове утврђене законом.

Влада је доношење новог закона предложила по хитном поступку, због тога што је навела да би „у супротном, могло доћи до штетних последица за рад органа и организација, у смислу угрожавања српског језика и ћириличког писма, као културних и традиционалних вредности српског народа у земљи и региону“.

Иначе, Закон се по хитном поступку може донети само у изузетним случајевима, ако се њиме уређују питања и односи настали услед околности које нису могле да се предвиде, а недоношење закона по хитном поступку могло би да проузрокује штетне последице по живот и здравље људи, безбедност земље и рад органа и организација.

Весна Капор: Заштита ћирилице мора бити безусловна

Од редовног поступка се разликује по краћим роковима од прописаних за поједине фазе поступка доношења закона.

И Влада Републике Српске утврдила је истог дана, 2. септембра, Приједлог закона о заштити, очувању и употреби језика српског народа и ћириличког писма, исто по хитном поступку.

Предлогом новог закона Влада Србије дефинисала је ћириличко писмо као матично писмо.

Предложено је да се српски језик и ћириличко писмо, као матично писмо, обавезно употребљава и у раду и пословању привредних друштава и других облика организовања који послују са већинским учешћем јавног капитала.

Ћирличко писмо биће коришћено и у раду привредних друштава и других облика организовања у области научноистраживачке делатности који се не оснивају по прописима о јавним службама,  а који послују са већинским учешћем јавног капитала, као и  професионалних и струковних удружења која представљају своју област на националном и међународном нивоу.

Српски језик и ћирилично писмо обавезно се употребљава и у раду Јавне медијске установе „Радио-телевизија Србије“ и Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“, наводи се у предлогу.

Република Српска: Требиње планира потпуни прелазак на ћирилицу

Обавезна употреба српског језика и ћириличког писма подразумеваће и правни промет, исписивање пословног имена, односно назива, седишта, делатности,  назива роба и услуга, упутстава за употребу, информација о својствима робе и услуга, гаранцијских услова, понуда, рачуна (фактура) и потврда.

Такође, културне и друге манифестације које се финансирају или суфинасирају из јавних средстава мораће да имају лого исписан на ћириличком писму.

Могуће пореске олакшице за привредне субјекте?

У предлогу пише и да се могу установити пореске и друге олакшице  за привредне субјекте и друге субјекте који у свом пословању, односно у обављању своје делатности, одлуче да користе ћириличко писмо, што укључује и коришћење ћириличког писма у електронским медијима и приликом издавања штампаних јавних гласила.

Влада планира и оснивање Савета за српски језик, чија ће надлежност бити да прати и анализира стање у области употребе српског језика у јавном животу и спровођење мера ради заштите и очувања ћириличког писма, као матичног писма.

Консултације са Министарством културе Републике Српске

У току израде Нацрта закона спроведене су консултације са Министарством просвјете и културе Републике Српске где се такође доноси закона сличне садржине, наводи предлагач закона. Циљ је да се „уједначи текст оба закона у највећој могућој мери“.

Вучић на Инстаграму латиницом саопштио да је Додику предао преднацрт „Закона о заштити ћириличког писма“

Поред надлежног министарства из Српске, учесници консултативног просеца били су још и представници Министарства културе и информисања Србије и Републичког секретаријата за законодавство Србије.

Предвиђене и новчане казне за поступање супротно одредбама

За прекршаје правног лица предвиђена је новчана казна од 50.000 до 500.000 динара, а за одговорно лице у правном лицу казна од 15.000 до 100.000 динара.

Обавезна употреба језика и писма неће се односити на приватну комуникацију, писање и употребу личних имена, двојезичне публикације, књиге и компјутерске програме (осим њихових описа и упутстава), прихваћену научну и техничку терминологију.

Такође законом неће бити обухваћена ни научна и уметничка дела, научна и образовна делатност школа на страним језицима, двојезичних школа, курсеви страних језика, жигови и ознаке географског порекла.

Опрема: Стање ствари

(Нова економија, 6. 9. 2021)Categories: Вести над вестима

Tags: , , ,

1 reply

  1. Годинама ништа не раде сем пљувања, а онда по хитном поступку …

    И сад неко да им поверује … ?

Оставите коментар