Министарство упутило смернице школама: Прве недеље тематска настава о емпатији, друге недеље иницијални тестови, осмислити мото школе

Основни циљ образовно-васпитног рада у школској 2023/2024 представља развој позитивних људских вредности код ученика и унапређивање односа заснованих на међусобном поштовању, сарадњи и солидарности

Извор: Снимак екрана

Узимајући у обзир последице мајских трагедија, а како би се обезбедио континуитет у образовно-васпитном раду и достизање циљева образовања и васпитања Министарство просвете је свим школама данас упутило Смернице за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основним и средњим школама у школској 2023/2024. години са посебним нагласком на унапређивање васпитног рада са ученицима.

Основни циљ образовно-васпитног рада у школској 2023/2024 представља развој позитивних људских вредности код ученика и унапређивање односа заснованих на међусобном поштовању, сарадњи и солидарности уз уважавање различитости, због чега су Смерницама предвиђене следеће активности:

 • Први наставни дан организовати кроз разговор са ученицима како би се упознали са планом рада, као и покренути заједничке разговоре са свим актерима школског живота, у циљу прављења образовне стратегије којом се односи у школи заснивају на поштовању, уважавању, сарадњи и солидарности;
 • Током прве наставне недеље (4-8.9.2023) организује се тематска настава, са радионицама и другим активностима усмереним ка неговању емпатије, вредностима међусобног поштовања, сарадње и солидарности, уз уважавање различитости;
 • У другој наставној недељи (11-15.9.2023) наставници спроводе иницијално процењивање у оквиру појединачних предмета, програма наставе и учења и врше даље планирање образовно-васпитног рада у складу са резултатима иницијалног процењивања;

  Извор: Снимак екрана

 • Школе су у обавези да годишњим планом рада предвиде самовредновање рада школе у областима квалитета – Подршка ученицима и Етос (општа атмосфера у школи – толеранција, осећај заједништва, добри међуљудски односи, осећај безбедности, брига о ученицима, партнерство са родитељима, добра комуникација и слично). Самовредновање ће реализовати у првом полугодишту како би спровођење акционог плана унапређивања Подршке ученицима и Етоса реализовали почетком и током другог полугодишта;
 • Током септембра спровешће се и процена адаптације за ученике петог разреда основне и првог разреда средње школе на нову средину и планираће се мере подршке са наставницима и ученицима;
 • Завод за унапређење образовања и васпитања је, у складу са циљевима образовно-васпитног рада у школској 2023/2024 години, креирао нову слободну наставну активност за ученике од петог до осмог разреда основне школе – Врлине и вредности као животни компас;
 • У средњим школама посебна пажња усмериће се на изборне програме којима ће се подржати развој позитивних људских вредности;
 • До краја првог полугодишта, школе ће заједно са ученицима и родитељима креирати идентитет (мото) школе тако што ће дефинисати заједничке вредности, очекивана понашања и исходе понашања у оквиру школе и друштва у целини, које су у складу са утврђеним идентитетом. Током школске године пропагираће се и охрабривати понашања ученика, наставника и родитеља у складу са дефинисаним идентитетом школе, а он ће се континуирано обогаћивати и промовисати како у настави тако и изван школе;

Миша Ђурковић: Урушавање основног образовања

Саставни део Смерница чине и припремљени материјали за оснаживање школа у различитим доменима васпитног рада као и модели припрема за реализацију тематских дана. Током целе школске године, у реализацији свих наставних, ваннаставних и осталих облика образовно-васпитног рада важно је достизање међупредметних компетенција, одговарајућих исхода образовања и стандарда квалификација код свих ученика како би њихово образовање испунило образовну и васпитну функцију неопходну за укључивање у савремено друштво и свет рада као и наставак школовања.

Опрема: Стање ствари

(Зелена учионица, 18. 8. 2023)

Погледајте јошCategories: Вести над вестима

Tags: , , , ,

1 reply

 1. Имам неколико питања после читања ових смерница….на пример шта је то демократска култура? Или које су то позитивне људске вредности а које су негативне вредности? На пример….ето за почетак бар…

  6
  1

Оставите коментар