Јелена Ковачевић: Гледам

На једну травку пала је кап црвене боје и / трава више није била сува и тако још 25 пута ударила је коса. /  Уместо крстова косе су поболи косачи, окренули се и отишли

Усташки зликовац Мишко Ратковић са још једним усташом, испрљани људском крвљу, после злочина 1941. (Музеј Југославије)

Покољ у селу Которани (Двор), 22. августа 1941. године

Пламен бије из кућа, штала, са стогова сена.
Пламен избацује јауке деце и жена данима,
па се утиша међу њихова тела и
трава се жута разастре испред човека. Сјајна и сува.
Постројило се на њој 26 у два реда.
Коса је ударила и погодила из првог пута.
Остао је тих ветар, одзвонио није.
На једну травку пала је кап црвене боје и
трава више није била сува и тако још 25 пута ударила је коса.
Уместо крстова косе су поболи косачи, окренули се и отишли.
Трава је прекрила тела и дани су прошли.
Гледам.

,,Дне 22 коловоза 1941. око 16 сати, једна група људи од око 200 БосанацаМуслимана, наоружана разним оружјем и оруђем прешла је у село Которане, котара Двор и попалила куће истомјесних тежакаИстодобно су ови људи поклали више лица на подручју ове постаје.“
Љубан Боројевић, сељак из Которана пронашао је 26 лешева које је поменута група косама поклала.

Извјештај Заповједништва 3. Хрватске оружничке пуковније од 28. августа 1941. Равнатељству за јавни ред и сигурност о злочинима муслимана у селу Которане, Злочини на југословенским просторима у Првом и Другом светском рату (Злочини Независне Државе Хрватске 1941-1945), зборник докумената, том I, Војноисторијски институт,  Београд  1993,  585-586.Categories: Аз и буки

Tags: , , , ,

Оставите коментар