светска привреда

Небојша Катић: Србија је економска колонија (необјављени интервју)

Готово сви кључни економски сегменти у Србији су у страном власништву и тај тренд колонизације се наставља. Наравно, са економским потчињавањем иде и политичко, рекао Катић

Јован Душанић: Економија постмодерне и неолиберализам

За економију постмодерне карактеристично је да се шпекулативност претворила из периферне у основну карактеристику тржишта, те виртуелна економија постаје доминантна