Драган Крстић

Драган Крстић: Преузимање прерогатива трансцендентног света и слом моралности

Срби су се нашли под ударом актуелних тоталитарних идеологија. Том тоталитарном уму Срби су одрекли сваку послушност, али њихова снага била је несразмерна моћи тоталитарних држава и зато су били сурово кажњени

Драган Крстић: Аутоагресија код Срба

Режим чак и не мора да даје „директиве” – њих наши „напредни” интелектуалци одлично и без тога разумеју из своје сопствене идеологије, било да је у питању негативни, било позитивни програм