Политика: Шта је спорно у изменама и допунама Законa о парничном поступку

Реч је о системском закону, на основу кога се воде грађански спорови, а адвокати наглашавају да предложене измене погодују банкама и великим адвокатским канцеларијама

Илустрација: Д. Стојановић

Закон о парничном поступку није обичан закон. То је основни и елементарни пропис помоћу кога грађани Србије остварују своја субјективна права и представља оквир за рад адвоката, наводе представници адвокатуре који захтевају да се нацрт измена и допуна ЗПП-а повуче из процедуре.

Нисмо били обавештени о каквим новим одредбама се уопште разговара – рекла је адвокат Јелена Павловић на протестном скупу који је у понедељак био спонтано организован испред Адвокатске коморе Србије у Дечанској улици. Адвокати су тада симболично на десет минута блокирали Теразијски тунел у знак упозорења да ће обуставити рад уколико предложени нацрт буде усвојен.

Сматрају да би применом тих одредаба вођење парнице било резервисано само за уски круг људи који могу да финансирају спор, а отежан је и приступ суду због тога што предложене измене инсистирају на електронској комуникацији са судовима и скенирању докумената.

Адвокат Зора Добричанин Никодиновић нагласила је да је реч о основном системском закону „и ту не сме да се ломи преко колена”.

Закон о парничном поступку (ЗПП) и Законик о кривичном поступку (ЗКП) су азбука правосуђа и судских поступака и одлука. Процесне норме морају да буду потпуно јасне да не остављају простор за различита тумачења. Овде то није случај. Многа предложена решења су апсолутно неприхватљива и не доприносе унапређењу приступа правди већ напротив – грађане удаљавају и онемогућавају у томе, а многа права се релативизују и осујећује се до сада достигнути ниво људских права – навела је Зора Добричанин Никодиновић.

Додала је да нацрт измена и допуна ЗПП-а погодује само банкама и највећим адвокатским канцеларијама и адвокатским ортачким друштвима, који могу себи да приуште да имају у свом саставу и ИТ стручњаке без којих по овом нацрту није могуће поднети ни тужбу, ни жалбу, ни прилоге уз њих, ни предлог за привремену меру.

Предвиђена је искључиво електронска достава, у ситуацији где огроман број адвоката старијих од 45 година и даље не користи мејл, интернет уопште, не познаје рад на компјутеру и поднеске и даље куца на „олимпији” а копије на пелиру и индигу. Увођењем искључиво електронске комуникације суда, с једне стране, и странака и адвоката с друге стране, огроман број адвоката би остао без посла – напоменула је наша саговорница.

Сматра да закон странкама мора оставити могућност избора да ли ће подносити суду документа у електронском или у папирном облику. Међутим, овај нацрт инсистира на појмовима као што су „дигитализовани документ”, „електронски документ”, „квалификовани електронски потпис” и „електронски печат”.

Адвокати скрећу пажњу и на увођење ретроактивности у парничне поступке, што би нарушило правну сигурност. Такође указују и да је недопустива одредба о одбачају тужбе уколико странка не плати таксу. Наглашавају да је неопходно повући предлог нацрта измена и допуна Закона о парничном поступку у целини, а не само у неким појединостима, а најављују и могућу обуставу рада ако то не буде учињено до 1. јуна. Сматрају да треба да учествују у изради измена и допуна и да рад на томе може да сачека септембар.

Адвокат Јелена Павловић навела је да предложене измене ЗПП-а не само да на би повећале ефикасност правосуђа већ би потпуно урушиле правни систем наше земље. Адвокати су на протесту рекли да је неколико представника адвокатуре било у радној групи која је сачинила нацрт измена и допуна, али да упркос томе адвокатска јавност није била благовремено обавештена о конкретним предлозима који, по мишљењу већине, крше људска права свих грађана Србије у парничном поступку, као и да су такви предлози дошли „из одређених интересних група”.

Чланови Управног одбора Адвокатске коморе Београда (АКБ) предложили су да се хитно сазове седница УО и заузме став у вези са предлогом нацрта измена и допуна ЗПП-а и учешћа појединих адвоката у радној групи Министарства правде која је усвојила тај предлог.  На помолу је вероватно нови раскол у адвокатури, јер наводе да уколико председник АКБ не поступи по њиховом предлогу и не сазове седницу и опструише рад и одржавање седнице УО АКБ, као лице овлашћено да предузме све потребне радње у циљу одржавања те седнице одређује се адвокат Драгослав Љубичановић, на основу Статута АКБ.

Судија Слијепчевић: Унапређен поступак

Основни циљ нових законских решења је убрзање и унапређење поступка, ради лакшег и бржег остварења заштите субјективних права пред судом, рекао је судија Драгиша Слијепчевић, председник Грађанског одељења Врховног касационог суда (ВКС) и радне групе за израду нацрта закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку (ЗПП). У изјави за Тањуг судија је одбацио тврдње адвоката да се овим изменама грађанима онемогућава приступ суду.

У нацрту је измењено, допуњено или изнова написано укупно 135 чланова важећег ЗПП-а, а једна од битних измена односи се на месну надлежност, чиме ће се растеретити најоптерећенији – београдски судови. То значи да би се спорови против државе и њених органа водили у судовима на чијој се територији налази пребивалиште тужиоца, а не туженог, како је то до сада било.

На тај начин ће се извршити дисперзија тих предмета. Овим решењима уводи се и процесна дисциплина, а предвиђена је и промена начина доставе увођењем електронске комуникације са судом.

Александра Петровић

Наслов и опрема: Стање ствари

(Политика, 27. 5. 2021)Categories: Вести над вестима

Tags: , , , ,

1 reply

  1. Паразити који седе у тзв. државним институцијама као што је суд верују да су сами себи довољна сврха постојања и да судови постоје зато да би они на нашој грбачи зарађивали плате и провизије. Они мисле да ми грађани постојимо зато да бисмо њима плаћали таксе и да би од нас убирали порез. Неће бити тако господо паразити. Ви треба да служите нама и правном поретку а не приватном и страном капиталу.

Оставите коментар