Србија: Број умрлих у периоду јануар–август 2020. већи за 3% него у истом периоду 2019.

Број умрлих у Србији у периоду јануар-август 2020. године износио је 70 322 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 68 251, бележи се раст од 2 071 или за 3,0%

Живорођени и умрли, јануар–август 2020.

– Претходни подаци –

У овом саопштењу приказани су претходни резултати о живорођеним и умрлим након уписа чињенице рођења и смрти у матичне књиге рођених и умрлих. Подаци су приказани према месецу регистрације, тј. месецу уписа у матичне књиге рођених и умрлих у 2019. и 2020. години.

У Републици Србији, у периоду јануар-август 2020. године, број живорођених је износио 40 559. У односу на исти период претходне године, када је укупан број живорођених износио 41 547, бележи се пад од 988 односно за 2,4%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар-август 2020. године износио је 70 322 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 68 251, бележи се раст од 2 071 или за 3,0%.

Табела 1. Живорођени у Републици Србији према месецу регистрације, 2019. и 2020.

  Месеци
Јануар Фебруар Март Април Мај Јун Јул Август Септембар Октобар Новембар Децембар
2019 4907 4841 4851 4785 5465 4817 6170 5711 5521 6014 5049 5353
2020 5152 4665 4705 4644 4890 5258 5896 5349
Индекс 2020/2019 105,0 96,4 97,0 97,1 89,5 109,2 95,6 93,7

Табела 2. Умрли у Републици Србији према месецу регистрације, 2019. и 2020.

  Месеци
Јануар Фебруар Март Април Мај Јун Јул Август Септембар Октобар Новембар Децембар
2019 8672 9793 8933 8256 8950 7705 8322 7620 7476 8441 7992 8803
2020 8706 9122 8189 8625 8602 8325 10023 8730
Индекс 2020/2019 100,4 93,1 91,7 104,5 96,1 108,0 120,4 114,6

 

Напомена: Претходни резултати о живорођеним и умрлим у периоду јануар-август 2019. и 2020. године по регионима налазе се на следећем линку: https://www.stat.gov.rs/sr-latn/oblasti/stanovnistvo/eksel-tabele/.

Републички завод за статистику од 1998. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Наслов и опрема: Стање ствари

(Републички завод за статистику)

Прочитајте јошCategories: Вести над вестима

Tags: , ,

Оставите коментар