Парламентарна буџетска канцеларија: Јавни дуг Србије уочи короне порастао 370 милиона евра

Пре пандемије српски јавни дуг порастао је за 370 милиона евра у односу на крај прошле године

Фото: Eorupedirect.com

Јавни дуг Србије увећао се 370 милиона евра у односу на крај 2019. на 24,7 милијарди евра. Ово повећање односи се на период пре избијања пандемије и економског пакета Владе Србије од 5,1 милијарди евра који ће се финансирати новим задуживањем.

Парламентарна буџетска канцеларија објавила је нову студију Анализа јавног дуга јануар-март 2020. По овој анализи, јавни дуг Србије повећао се у односу на децембар 2019. године за 370 милиона евра и сада износи 24,7 милијарди евра, односно 52,8 одсто БДП-а.

Значајан део овог повећања (115 милиона €) отпада на неповољне курсне разлике, док остатак представља нето задуживање на домаћем тржишту у износу од 225 милиона евра.

Јавни дуг је дуг државе. Чине га директан дуг који настаје задуживањем државе (уговарањем кредита или издавањем државних хартија од вредности) и индиректне обавезе (по основу датих гаранција).

Већи део дуга изражен је кроз дугорочне обвезнице (12,8 милијарди евра), а мањи кроз кредите узете од међународних институција и страних влада (9,6 милијарди евра).

Извештај су припремили истраживачи Парламентарне буџетске канцеларије Александра Бранковић и Јелена Плочић.
Парламентарна буџетска канцеларија се успоставља у оквиру пројекта подршке Народној скупштини Републике Србије.
Ставови изнети у овом извештају не представљају и не одражавају ставове Народне скупштине Републике Србије

Директни дуг Републике (настао задуживањем) на крају марта 2020. године износио је 22,8 милијарди евра. У односу на крај 2019. повећао се за 380,9 милиона евра (односно, уколико се изузме неповољан утицај промене девизних курсева, директан дуг је повећан за око 264 милиона евра.

Обавезе по основу узетих кредита су повећане за 78,0 милиона евра, пре свега услед повлачења кредита од кинеске Експорт Импорт банке.

Индиректне обавезе Републике (настале издавањем гаранција Републике) на крају марта 2020. су износиле 1,5 милијарду евра. У односу на крај 2019. смањене су за 16,4 милиона евра, највише захваљујући отплати кредита Путева Србије.

Анализа Парламентарне буџетске канцеларије односи се на период уочи избијања пандемије и економског пакета владе Србије од 31.3.2020, који предвиђа додатну потрошњу од 5,1 милијарди евра (11 одсто БДП-а).

Како је Влада Србије раније најавила, овај пакет ће се финансирати задуживањем на домаћем и страном финансијском тржишту, против чега је био Фискални савет.

Влада Србије је половином априла издала прву серију ових обвезница у износу од 3 милијарде евра по каматној стопи од 3,375 одсто. Према предвиђању Фискалног савета након новог задуживања и привредне контракције због пандемије, јавни дуг ће нарасти на преко 60 одсто БДП-а.

Наслов и опрема: Стање ствари

(Нова економија, 1. 6. 2020)Categories: Вести над вестима

Tags: , , , ,

Оставите коментар