Мирослав Здравковић: Неки показатељи економских кретања у Црној Гори, април и Т1 2020.

Опадање броја запослених у првим месецима године, када се иначе очекује његов раст услед припрема за туристичку сезону, отвара све већу „рупу“ у броју запослених

Мирослав Здравковић (Фото: Медија центар Београд)

Према подацима из Мјесечног статистичког прегледа (линк) у априлу се смањен број запослених за 2.644 лица, у односу на март, док је у априлу 2019, сезонски очекивано, повећан за 3.001 лица. Опадање броја запослених у првим месецима године, када се иначе очекује његов раст услед припрема за туристичку сезону, отвара све већу „рупу“ у броју запослених, те је он мањи за 15.988 лица у односу на исти месец 2019, а релативно за 8%. Ова разлика ће се до јула све више повећавати.

При паду броја запослених, број незапослених лица у априлу је повећан за 4.846 лица, у односу на март, а у односу на април 2019, повећан је за 2.259 лица.

Посматрано по делатностима само су уметност, забава и рекреација (читати: коцкарнице) имале међугодишњи раст броја запослених лица за 0,8%. Најдубљи пад имале су административне и помоћне услуге (-30,4%), пољопривреда, шумарство и рибарство (-17,5%), услуге смештаја и исхране (-16,3%) и грађевинарство (-15,1%).

Посматрано по општинама, највећи пад броја запослених лица имали су Котор (-13,2%), Тиват (-12%), Будва (-11,4%), Жабљак (-9,6%) и Херцег Нови (-9,4%).

Плав је једина општина која има раст броја запослених (+5,5%), што при повећању просечних зарада за 8,5% даје раст фонда исплаћених зарада за 14,5%, у односу на април 2019.

Просечне зараде су смањене у Будви, Тивту и Жабљаку, што је утицало да се фонд зарада смањи за -11,8%, -23% и -14,1%, у ове три општине, респективно.

Има општина где је раст просечне зараде био већи од пада броја запослених, па је повећан фонд исплаћених зарада.

Фонд исплаћених зарада у априлу 2020 кретао се у распону од 388,4 евра по становнику у Будви до 47,2 евра у Андријевици. У овом прорачуну није узета у обзир промена броја од пописа, а која би битно смањила вредност првој, а повећала, на жалост другој, вредност плата по глави.

У Т1 2020. регистровано је 139 хиљада ноћења страних туриста у колективном смештају, што је смањење за 19,7% у односу на Т1 2019. Већ у априлу није било ноћења туриста сем 103 лица која су се затекла у Црној Гори, према подацима полиције. Број ноћења из Србије, у Т1 2020 смањен је за 18% док је из Албаније смањен за 11,4%, те су Албанци имали (20.429) више ноћења од Срба (19.833). Руси су били на трећем месту (15.465) и они су повећали број ноћења за 15,7%.

У априлу је извоз робе из Црне Горе смањен за 18,3%, са 31,5 на 25,7 милиона евра, а увоз је смањен за 37,4%, са 241,8 на 151,3 милиона евра.

При паду укупног увоза за 10,2%, у периоду јануар-април, увоз медицинских и фармацеутских производа повећан је за 35,9%, животињских и биљних масти и уља за 124,1% а хране и живих животиња за 10,3%.Categories: Не само о економији

Tags: , , ,

Оставите коментар