Борис Јовановић: Бандократија

Глас у име напретка… Добиће га. Побједиће бандократија… И шта хоћете? Коме то смета демократија

Лопов, лоповчине, лоповке и лоповчићи залажу се свим лоповским силама, свим лоповским снагама за поштење. Очекују вашу подршку. Увјерени су у ваш глас за лопова, лоповчине, лоповке и лоповчиће. Глас у име поштења… Добиће га. Побједиће бандократија…

Лажов, лажовчине, лажљивице и лажовчићи, залажу се свим лажљивим силама, свим лажљивим снагама за истину. Очекују вашу подршку. Увјерени су у ваш глас за лажова, лажовчине, лажљивице и лажовчиће. Глас у име истине… Добиће га. Побједиће бандократија…

Незналица, незналчине, незналкиње и незналчићи залажу се свим незнавеним силама, свим незнавеним снагама за знање. Очекују вашу подршку. Увјерени су у ваш глас за незналицу, незналчине, незналкиње и незналчиће. Глас у име знања… Добиће га. Побједиће бандократија…

Бахатник, бахатници, бахаткиње, бахатчићи, залажу се свим бахатим силама, свим бахатим снагама за достојанство. Очекују вашу подршку. Увјерени су у ваш глас за бахатника, бахатнике, бахатнице и бахатчиће. Глас у име достојанства… Добиће га. Побједиће бандократија…

Примитивац, примитивчине, примитивке, примитивчићи, залажу се свим примитивним силама, свим примитивним снагама за господство.Очекују вашу подршку. Увјерени су у ваш глас за примитивца, примитивчине, примитивке и примитивчиће. Глас у име господства… Добиће га. Побједиће бандократија…

Сељобер, сељоберчине, сељоберке, сељоберчићи, залажу се свим сељоберским силама, свим сељоберским снагама за грађанство. Очекују вашу подршку. Увјерени су у ваш глас за сељобера, сељоберчине, сељоберке и сељоберчиће. Глас у име грађанства… Добиће га. Побједиће бандократија…

Насилник, насилчине, насилкиње, насилчићи, залажу се свим насилним силама, свим насилним снагама за толеранцију. Очекују вашу подршку. Увјерени су у ваш глас за насилника, насилчине, насилкиње, насилчиће. Глас у име толеранције… Добиће га. Побједиће бандократија…

Варварин, варварчине, варваркиње, варварчићи, залажу се свим варварским силама, свим варварским снагама за културу. Очекују вашу подршку. Увјерени су у ваш глас за варварина, варварчине, варваркиње и варварчиће. Глас у име културе… Добиће га. Побједиће бандократија…

Издајник, издајчине, издајнице, издајчићи, залажу се свим издајничким силама, свим издајничким снагама за патриотизам. Очекују вашу подршку. Увјерени су у ваш глас за издајника, издајчине, издајнице и издајчиће. Глас у име патриотизма..Добиће га. Побједиће бандократија…

Плагијатор, плагијаторчине, плагијаторке, плагијаторчићи, залажу се свим плагијаторским силама, свим плагијаторским снагама за вјеродостојност. Очекују вашу подршку. Увјерени су у ваш глас за плагијатора, плагијаторчине, плагијаторке и плагијаторчиће. Глас у име вјеродостојности… Добиће га. Побједиће бандократија…

Полтрон, полтрончине, полтронке, полтрончићи, залажу се свим полтронским силама, свим полтронским снагама за отпор. Очекују вашу подршку. Увјерени су у ваш глас за полтрона, полтрончине, полтронке и полтрончиће. Глас у име отпора… Добиће га. Побједиће бандократија…

Лицемјер, лицемјерчине, лицемјерке, лицемјерчићи, залажу се свим лицемјерним силама, свим лицемјерним снагама за досљедност. Очекују вашу подршку. Увјерени су у ваш глас за лицемјера, лицемјерчине, лицемјерке и лицемјерчиће. Глас у име досљедности… Добиће га. Побједиће бандократија…

Кривоклетник, кривоклетчине, кривоклетнице, кривоклетчићи, залажу се свим кривоклетничким силама, свим кривоклетничким снагама за заклетву. Очекују вашу подршку. Увјерени су у ваш глас за кривоклетника, кривоклетчине, кривоклетнице и кривоклетчиће. Глас у име заклетве… Добиће га. Побједиће бандократија…

Назадњак, назадњачине, назадњакиње, назадњачићи, залажу се свим назадним силама, свим назадним снагама за напредак. Очекују вашу подршку. Увјерени су у ваш глас за назадњака, назадњачине, назадњакиње и назадњачиће. Глас у име напретка… Добиће га. Побједиће бандократија…

И шта хоћете? Коме то смета демократија?Categories: Судбина као политика

Tags: , ,

Оставите коментар