Упутство за преношење текстова

Ако другачије није наглашено, текстови са српског Стања ствари могу се слободно преносити на остале сајтове, поштујући следећа правила:

1. Обавезно је навођење аутора текста и извора („Стање ствари“) са активном упутницом („линком“) на сам текст или главну страницу http://www.stanjestvari.com.

2. Текстови се могу преносити само у оригиналу, што значи: без скраћивања и дописивања. Ако је технички изводљиво, сачувајте ћирилично писмо, формат текста, упутнице („линкове“), табеле и фусноте;  пратеће фотографије није обавезно пренети.

3. Ако је ваш сајт/медиј комерцијалан и/или наплаћујете читаоцима приступ текстовима („закључани“ сајт) онда би требало хонорар платити и аутору текста који преносите са Стања ствари.

4. Сва ауторска права задржавају аутори текстова.

За све недоумице у вези са преношењем текстова обратите се мејлом на ststvari@gmail.com.