Покрет за одбрану КиМ

Милош Ковић: Дискриминација, сукоби интереса и – Косово

Тражим само непристрасну и компетентну комисију, која ће проучити моје стручне резултате и утврдити да ли испуњавам услове за избор у звање редовног професора, или за протеривање са универзитета