Апел Влади Србије против обавезне вакцинације

У једном демократском друштву правнообавезна вакцинација може бити искључиво и само последње средство, искоришћено тек када сва друга медицинска средства недвосмислено затаје

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Поштовани,

I

Онај ко жели да уведе правнообавезну вакцинацију под претњом казненог прогона најнепосредније доводи у питање следећа права и слободе човека гарантоване Уставом РС:

а) достојанство човека (члан 23.);

б) неповредивост физичког и психичког интегритета (члан 25. став 1.);

в) право на самоодлучивање које произилази из пословне способности (члан 37. став 2.)

Под следећим додатним околностима доводе се у питање и:

а) право на живот (члан 24.) – ако су контраиндикације вакцине учестале и опасне;

б) излагање мучењу, нечовечном поступању и подвргавање медицинском експерименту без пристанка (члан 25. став 2.) – ако вакцина није прошла све уобичајене фазе у тестирању па се њена примена може изједначити са медицинским експериментом;

в) право на рад (чл. 60.) – ако се обављање одређених послова услови вакцинацијом;

г) слобода савести, мисли и вероисповести (члан 43.) – ако се обавеза вакцинације коси са верским убеђењем или светоназором; и

д) родитељско право (члан 65.) – ако је уведена обавезна вакцинација деце.

Устав РС и Овиједо конвенција СЕ налажу оном ко жели да уведе правнообавезну вакцинацију да одговори на читав низ питања. На првом месту она мора бити крајње нужна и неизбежна (тзв. начело ultima ratio – нити једно друго решење не долази у обзир), стварно спроводљива (начело забране дискриминације – оно што не може да се у потпуности спроведе води дискриминацији оних који су успешно захваћени мером, а привилеговању оних који су се „извукли“) и кристално јасно и апсолутно недвосмислено да је одговарајуће (начело пропорционалности – мера мора бити одговарајућа циљу који жели да се постигне) сврси – заштити јавног здравља.

Другим речима, једна либерална правна држава оправдање овако драстичног уплива у право одраслог и пословно способног појединца на самостално одлучивање може да нађе само док је опасност болести против које се вакцинише изузетно велика и најнепосредније прети, а неки други, мање инвазиван, начин за њено отклањање не постоји. При свему овоме ограничење права и слобода мора бити сразмерно циљу због којег се спроводи.

У једном демократском друштву правнообавезна вакцинација може бити искључиво и само последње средство, искоришћено тек када сва друга медицинска средства недвосмислено затаје. Једина могућност да се уведе правнообавезујућа вакцинација јесте да се без изузетка и потпуном извесношћу утврди да се одлуком да се не вакцинише сво становништво без оправдања тешко нарушава јавно здравље.

Апсолутно не постоји могућност да се у српском правном поретку нађе основ или оправдање за вакцинацију која би се спроводила физичком принудом.

Нарочито би било недопустиво, осим што би било правно неосновано, принудно вакцинисање деце, какво је најављивао бивши министар просвете, јер би водило до њиховог двоструког трауматизовања. Прво зато што би се они морали насилно одвојити од родитеља и друго зато што би их тада неки страни људи који би добили привремено старатељство над њима, насилно убадали иглом.

Исто вреди и за избацивање деце из школе која нису вакцинисана. И такви акти би сигурно водили трауматизовању деце јер би били везани са физичком забраном деци да уђу у објекат школе, или, још горе, њиховим физичким избацивањем напоље, ако уопште успеју да у њу уђу.

Ови закључци посебно добијају на тежини ако смо свесни да се суочавамо са болешћу о којој толико мало знамо да сваки озбиљан стручњак тешко може да гарантује постојање неке њене карактеристике. Само једна њена карактеристика је сигурна: она ће постати ендемска болест и ми ћемо морати да научимо да живимо са њом.

Нарочито је важно нагласити да се апсолутно све вакцине против КОВИД-19 развијају у временској оскудици, скраћивањем различитих фаза у тестирању, а већина употребом нових, до сада неопробаних технологија, што сваког иоле разумног човека сасвим оправдано доводи у ситуацију да постави, не она уобичајена, већ нарочита и посебна питања у вези са њиховим квалитетом и безбедношћу.

На посебну опрезност наводе нас већи број присутних индиција, од којих су најснажније организовање симулације пандемије (EVENT 201) два месеца пре њеног избијања, куповина акција произвођача вакцина и платформи за интернет трговину непосредно пре кризе и патенти за примену нанотехнологија у вакцинама, које толико снажно указују да ова здравствена криза није само продукт природних законитости.

II

Осим горе наведених правнодогматских аргумената посебно скрећемо пажњу и на два најважнија правнополитичка аргумента против правне обавезности сваке вакцинације.

Највећа препрека здравог разума свакој правнообавезујућој вакцинацији јесте природа односа који постоји у здравственој делатности. Однос пацијента и здравственог особља је увек и изнад свега био и остао однос поверења. Као што се не исповедамо код свештеника који исприча наше грехе пред целом парохијом, или не ангажујемо адвоката који изнесе стање нашег случаја противној страни у спору, тако се не лечимо код лекара коме не верујемо. Како веровати лекару којег је држава казненом принудом претворила у доушника који мора да пријави наше сумње, стрепње и бриге у вези са квалитетом и безбедношћу вакцине здравственој инспекцији? Да ли је могуће створити и одржавати однос поверења под претњом казнене принуде? Одговор се сам намеће: нити једна савест се није ослободила на силу.

Нажалост, то тешко стечено поверење народа у здравство је већ проћердано 2009. године када је српска власт прошли пут покушала да уведе општу ванредну вакцинацију. Услед спреге хистеричних и апокалиптичних информација о обиму и опасности од болести са сумњивим материјалним утицајем фармацеутске мафије у набавци вакцине, она је пропала. Главна последица овог колико штеточинског толико и криминалног поступка је изневерено поверење народа у једну сасвим разумну и давно проверену методу спречавања ширења заразних болести: имунизацију вакцином.

Сада, када би требало све снаге усредсредити на успостављање тог срушеног поверења једном широком кампањом разумне, одмерене и сталожене здравствене комуникације са грађанима, она се прескаче и поново се покушава да се на брзину реши проблем обољења које ће, сада је то сасвим извесно, постати ендемско.

Разумна епидемиологија, лишена бурних емоција и ерупција вашарске речитости, врло добро зна да је свака епидемија, а нарочито она нових и непознатих болести, у првом реду политички, затим друштвени и привредни, па тек онда здравствени феномен. Оне су, слично економским или друштвеним кризама, системске несреће. То значи да су сложене, имају више узрока и условљење су далеко више међуделовањем сила, како у друштвеном и економском, тако и у природном окружењу. Стога се она мора најпре решавати мерама из области социјалне и економске политике које ће узети у обзир две необориве чињенице. Прва је да борба против КОВИД-19 неће бити добијена краткорочним технолошким решењима, зато што она раздвајају биолошке од друштвених и економских димензија епидемије – не постоји толико добро семе да ће да никне на голој земљи. Друга је да ће она бити побеђена само колективним мерама основаним на сазнању о томе како силе природе, друштвена структура и императиви економског система утичу на дистрибуцију болести у различитим географским, демографским и социјалним слојевима српског друштва, а не индивидуалним, једнако скројеним за све. Из овога произилази да се свеопшта правнообавезујућа вакцинација коси са чињеницом да су различити појединци, различити слојеви становништва, различите друштвене групе и различити региони (као и исти појединци, слојеви становништва, групе или региони земље али у различитим друштвеним, радним или животним окружењима) различито угрожени, па и одлука о оваквој вакцинацији нужно мора бити погрешна.

Крајње је време да се схвати да ће битка са КОВИД-19 бити маратон. Свака здравствена политика која претендује да једну овакву трку реши спринтерским методама, демонстрира да уопште није упозната са сложеношћу проблема и у старту је осуђена на пропаст.

За почетак српске власти би требало да крену од старе лекарске изреке: немој да лечиш болест док не утврдиш које је врсте.

ПОТПИСНИЦИ (АЗБУЧНИМ РЕДОМ):

 1. Др Радомир Батуран
 2. Проф. др Драгиша Бојовић
 3. Проф. др Павле Ботић
 4. Проф. др Слободан Владушић
 5. Срђан Воларевић, књижевник
 6. Проф. др Игор Вуковић
 7. Проф. др Љубиша Деспотовић
 8. Др Владимир Димитријевић
 9. Проф. др Александар Б. Ђикић
 10. Др Гордана Живковић
 11. Богдан Златић, филмски критичар
 12. Раде Јанковић, правник и књижевник
 13. Др Слободан Јанковић
 14. Др Јован Јањић, културолог
 15. Југослав Кипријановић, уредник српске Интернет странице Светског конгреса породица
 16. Др Марта Ковачевић
 17. Проф. др Милош Ковић
 18. Проф. др Часлав Копривица
 19. Мр Драган Крсмановић, пуковник авијације у пензији
 20. Александар Лазић, „Стање ствари“
 21. Милан Лекић
 22. Проф. др Александар Липковски
 23. Никола Маловић, књижевник
 24. Мирослав Маравић, књижевник
 25. Никола Милованчев, правник и историчар
 26. Проф. др Дејан Мировић
 27. Хаџи Братислав Николић, православни публициста и сценариста
 28. Проф. др Слободан Орловић
 29. Проф. др Марко Павловић
 30. Жељко Перовић, књижевник
 31. Душко М. Петровић, књижевник
 32. Мирослава Д. Петровић
 33. Академик Предраг Пипер
 34. Проф. др Светозар Поштић
 35. Др Душан Пророковић
 36. Др Слободан Рељић, социолог и новинар
 37. Проф. др Бранислав Ристивојевић
 38. Прим. др Милан Рогановић
 39. Др Миломир Степић
 40. Хаџи Слободан Стојичевић, правник и публициста
 41. Проф. др Срђа Трифковић
 42. Ненад Ћурковић, публициста
 43. Драган Хамовић, књижевник
 44. Проф. др Ђорђе Чантрак
 45. Проф. др Зоран Чворовић
 46. Борисав Челиковић, историчар
 47. Проф. др Љиљана Чолић

АПЕЛ СУ НАКНАДНО ПОДРЖАЛИ:

 1. Момчило Селић, књижевник;
 2. Ана Селић, преводилац;
 3. Биљана Диковић, новинар и књижевник;
 4. Др Немања Девић
 5. Др Биљана Ђоровић, медиолог
 6. Милорад Вукашиновић, новинар и публициста
 7. Др Лука Батуран, асистент
 8. Др Иван Милић, асистент
 9. Др Милана Писарић, асистент
 10. Проф. др Стефан Станковски
 11. Оливера Миливојчевић, новинар
 12. Жана Живаљевић, новинар


Categories: Моба

Tags: ,

13 replies

 1. “Апел Влади Србије против обавезне вакцинације“
  Ово је Апел за необавезну вакцинацију, а не “против обавезне вакцинације“.
  Зато би “Апел Влади Србије против обавезне вакцинацие“ требало преименовати
  у – УЛТИМАТУМ!

  Поука о “правном леку“:

  У противном, ако се Влада оглуши, требало би да уследи и позив за уручење
  УЛТИМАТУМА – преко УЛИЦЕ.

  32
  3
 2. А ко је рекао да ће бити обавезно? Ови потписи само говоре о помрачењу ума потписника. Они би волели да је обавезно па да имају шта да раде.
  Некада смо имали стручњаке из затворских универзитета а сада су их заменили ови улични. Напредујемо.

  3
  66
 3. Стављам маску

  Стављам маску
  Мијењам се
  Глумим да ја нисам ја
  Покушавам личити на копију
  Макар и своју
  Скривам своју оригиналност

  Вјежбам мимикрију
  Страх ме је нечијег страха
  Правим привид
  Да се плашим
  Док нечија фикција
  Једе моју стварност

  Момчило

  29
  1
 4. Каква црна цивилизацијска тековина? Ако сте икада читали упутство за било коју вакцину, видели би да и сам произвођач признаје и наводи да вакцина ни од чега не штити, већ једино изазива ефикасан специфичан имуни одговор. У преводу на прост језик: у тело ти убризгам ослабљен вирус (отров, на латинском) и тело ће да одреагује на одређен специфичан начин. Да не помињем нус појаве где је и изненадна смрт наведена, поред астме, алергија на храну, дијабетеса, гулијан-баре синдрома, итд, итд. Идеја вакцинације иглом је сулуда, против природна, у супротности са логиком, разумом, љубављу, Богом и било каквим разумевањем људског здравља и основног принципа медицине: не повреди и не оштети!
  Можемо је упоредити са пуцањем пиштољем човеку у раме или колено да би тело било увежбано када добије пуцањ у стомак или бутину. Апсолутно сувишна, сулуда и опасна пракса! Ово је и сувише млака реакција у екстремним временима у којима живимо. Одбијмо и зауставимо кравизацију (вакцинацију) људи једном заувек!

  47
  4
 5. За МИЛАНА

  Ко је рекао да је вакцинација обавезна? Где Ви живите? Имате Закон који је донет пре неки дан, у коме се чак овлашћује војска и полиција да „свим средствима“ обезбеде обавезну вакцинацију. Имате министре у влади, који прете чак и одузимањем деце уколико их родитељи не вакцинишу. А Ви се питате, ко је рекао?! Закон је рекао.

  36
  1
 6. Zanimljivo je da su svi (ili bar 90%) potpisnici nemedicinske struke!

  U mojoj struci (ETF) to izgleda ovako: postoje diplomci svih nivoa koji znaju.
  Postoje i oni koji su zaista došli do diplome (bubanjem ali ne i shvatanjem, prepisivanjem ili kupovinom) ali ni u jednom trenutku nisu sigurni u svoje znanje – ako ga imaju. Oni se priklanjaju i podržavaju priče koje narod voli da čuje – bez obzira što su netačne a često i opasne.

  Verujem da je tako i u ostalim strukama. Zato među populistima ima i odgovarajućih diplomaca koji podržavaju gluposti.

  Iako je to na društvenim nepopularno, za to sam da o vakcinaciji odlučuju isključivo lekari. Ako lekari kažu da treba, onda treba da vakcinacija – osim za rizične grupe, i najviše zbog njih – bude obavezna.

  Očekujem, kao i obično, mnogo pljuvanja i po meni i po mom komentaru, ali podsećam sve pljuvače da pljuvanje nije dokaz da nisam u pravu. Dokaz je samo civilizacijskog nivoa pljuvača.

  3
  46
 7. @diplomiraniduduk
  “za to sam da o vakcinaciji odlučuju isključivo lekari.“

  И Менгеле је био лекар, али нечовек – злочинац!
  И Кушнер је лекар /“Лекари света“/, а један је од иницијатора и
  организатора вађења органа Србима у “ Жутој кући“ , али, као
  и Менгеле, – нечовек и злочинац!
  Вакцинација је лично право, цивилизацијска вредност и не може се
  силом наметати.
  Онај ко се вакцинише – заштићен је, а онаја који то не жели сам сноси
  последице, и не може да угрози вакцинисане.
  Ако може, дај пример за тако што!
  Дакле, о вакцинацији треба да одлуче лекари – људи , а не – нељуди!

  42
  1
 8. Одговор Дипломираном дудуку: Ако из Апела нисте схватили да је питање обавезне вакцинације пре свега правно питање, које се тиче ограничења у Апелу побројаних људских права, онда сте Ви прави пример особе са којом рачунају санитарни диктатори. Санитарна диктатура једино се може оправдати умножавањем особа чији видици сежу тек до граница струке, и нигде даље и нигде више…

  48
  1
 9. @dipl-dud.. Како вам име вели, ви сте дипломирали али не знате ништа. Припадате управо групи коју сте у коментару ставили у стручну заграду. Другим речима, ви сте комуниста. Да је тако потврђује чињеница да се ватрено залажете да вам о животу одлучује ДрДарија која о вакцинама (и јоште чему) зна колико и ви. Дакле нула, ништица, нада, њичево, дупло голо.. дудук. Ал’ би га, има чланску. Разлика у односу на црне кожњаке је само у томе што су сад на место комесара довели изблајхану покварену синглицу са вештачким трепавицама, која месецима у камеру рецитује наштребане коминикеје о интересима колектива, успут викне „Ацо Србине“ и да те Вучић види. Све надајући се да ће јој слава једном донети и дупли албум. Ко друкчије каже.. субверзивни је елемент који ровари ту ‘нутра. Ви бисте такве ставили на Голи, не? За почетак их је довољно означити као пљуваче.
  Одужио сам, па да свршавам… или што би рекла госпоја Трепавчевић „шприц, шприц“… с вама не може бити никакве аргументоване распре јер вам је лакше ут**ати метар у стајни трап него милиметар у тинтару. Једини лек који делује против ваше врсте је управо онај који сте наменили онима што зборе противу државе и самоуправљања. Обавезна вакцинација.

  21
  1
 10. Одговор дипломираном дудуку: Не бих да вас вређам, али читајући ваш коментар, схватих, да име којим се представљате, даје објашњење за ваш коментар.

  12
  3
 11. Сматрам да треба да постоји обавеза државе да својим грађанима понуди бесплатно најрелевантније модерне вакцине – то видим као обавезу државе. С друге стране, против сам обавезне/принудне вакцинације грађана. Свако мора да буде слободан да одлучи да ли ће се вакцинисати против нечега, или не! Али – с друге стране, неизбежно је да i свака таква одлука има своју “цену“, и да постоји спремност сваког да ту цену плати, борећи се за своју слободу и принципе… На пример, потпуно је на месту да постоји законски заснована одлука да сви здравствени радници и остале професије које долазе у непосредни блиски контакт са становништвом буду вакцинисани против: а-б-в-г-д-ђ-…… Ко то не жели, не може обављати ту професију – и тачка! Нека се бави философијом у свом кабинету…То исто се односи и на одлуку послодаваца, занатских комора у односу на професије које долазе у непопсредни блиски контант са муштеријама (фризери, козметичари, масери, педикири, итд., итд.), као и нпр. ваздухопловних компанија које захтевају да путници докажу да су вакцинисани против а-б-в-д-г-ђ-… Ко није вакцинисан – не може да путује авионом. Ако мислите да је то нешто ново – грдно се варате, јер у морепловству то постоји већ деценијама: ко професионално ради на дугим пловидбама – мора бити вакцинисан против…итд – и ту нема дискусије. Дакле: у чему је проблем?
  Иначе – престаните да нападате @diplomiraniduduk -а, пређите на мене, и усредсредите се на аргументе.

  5
  9
 12. @стари доктор

  “На пример, потпуно је на месту да постоји законски заснована одлука да сви
  здравствени радници и остале професије које долазе у непосредни блиски
  контакт са становништвом буду вакцинисани против: а-б-в-г-д-ђ-…… Ко то не
  жели, не може обављати ту професију – и тачка!“

  Ово би имало смисла, само када би се овако УЛТИМАТИВНО – гарнтовала
  исправност понуђених вакцина, а тога, знамо, нема и не може бити!
  Нико не стоји иза сигурности вакцине – ни произвођач, ни увозник/диструбутер
  /Министарство здравља Србије/, ни лекар који вакцину преписјује рецептом, па
  ни техничар који вакцину убризгава у тело пацијента!
  У реду – отпустимо све из јавних служби – војске, полиције, здравства, просвете…
  који не желе да се вакцинишу и – каква је резултат тога?
  Систем ће се урушити – и тачка!
  Ето, сада ће режим покушати да “на кило“ дели ордења, оликовања, зхвалнице,
  плакете и остале тричарије, да се придобије војска, полиција, здравство… на
  “добровољну“ вакцинацију.
  Обећавају се и станови у изградњи – за полицију и војску – по екстра “ниским“ ценама
  по квадрату, уз “најповољније“ банкарске кредите?!
  Најављује се и веће повећање плата, уз додатна допунска примања/стимулације,
  не би ли се мотивисали припадници војске, полиције, здравства…, јер се, очигледно,
  очекује врло мали одзив, бар по неким најновијим “анкетама“.
  Вакцинација више није здравствени, медицински проблем, већ проблем
  поверења грађана у криминалзоване државне режиме и ништа мање
  криминализоване институције УН.

  @стари доктор
  „Иначе – престаните да нападате @diplomiraniduduk -а, пређите на мене, и усредсредите
  се на аргументе.“

  Имате прилику, сами сте се понудили, па, изволите и одговорите против/аргумрнтовано
  на изречене “неаргуметоване“ критике на коментаре “@diplomiraniduduk -а“.

  9
  3
 13. Фукара не признаје Бога и законе, она се само батине боји! Питање је само где је крај трпљењу и када ће доћи до обрачуна са овим зликовцима и свима који их подржавају?

Оставите коментар