Зоран Чворовић

Зоран Чворовић: Устав јесте Библија

Идеју о непромењивости устава амерички протестанти формулисали су по угледу на Библију. Дани пред нама показаће колико су Срби спремни да бране Устав као Библију свог правног поретка

Зоран Чворовић: Етнички Србин, политички Црногорац

И пре промене постојећег погубног „грађанског“ уставног модела Црне Горе, српска национална политика морала да подстиче партикуларизме још увек снажних предмодерних индивидуалитета