Родитељи ЗА права дјеце: Закон против насиља или закон против породице у Републици Српској

Поводом Нацрта закона о заштити од насиља у породици и насиља према женама Републике Српске

Извор: Родитељи ЗА права дјеце

Нацрт закона о заштити од насиља у породици и насиља према женама је злоупотреба повјерења људи и штетан за наше друштво, зато што умањује значај породице и повећава заштиту жена по основу рода (а не пола)! Усвајањем овог закона ће заступници родне (woke, queer, LGBTIQ+) идеологије да добију свој закон (први у БиХ) коме у називу стоји и ријеч породица.

Најекстремније двије ствари у Нацрту закона су педофилија и израз „фемицид“.

Република Српска ће, усвајањем овог закона, да легализује педофилију. У њему се женом сматрају и дјевојчице и дјевојке које нису навршиле 18 година.

Увођењем израза „фемицид“ Република Српска ће да озакони родну идеологију. Према ономе што стоји у образложењу, ријеч фемицид означава „насиље према женама по основу рода“.

Овај закон је противуставан. Огроман низ лоших посљедица по стање друштва и породице који се дешава у неким државама десиће се и код нас, ако дозволимо да буде коначно изгласан за 60 дана.

Шта можете учинити? Како се обратити особама које могу да зауставе доношење лошег закона против насиља?

Добро јутро, Републико Српска! Пробуди се! Прошло је пет до 12.

Постојећи закони (Кривични законик РС, и Закон против насиља у породици) могу се уредити без увођења нових термина, а дјеца и одрасли не смију сe правно спајати у дефиницијама.

(Родитељи ЗА права дјеце, 4. 11. 2023)

Саопштење за јавност поводом Нацрта закона о заштити од насиља у породици и насиља према женама Републике Српске

Обраћамо вам се поводом Нацрта закона о заштити од насиља у породици и насиља према женама Републике Српске, који се усвојен на 6. редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, 3. новембра 2023.

Удружење је прије почетка 6. редовне сједнице Народне скупштине упутило примједбе на наведени Нацрт закона свим клубовима посланика у Народној скупштини. Примједбе су врло озбиљне и детаљно образложене, а овом приликом издвајамо оно што је најбитније.

Закон против насиља или закон против породице!?

Наш допис је сачињен је као апел да се предметни Нацрт закона повуче из даље процедуре јер, у најкраћем, није усклађен са правним системом Републике Српске, са основним начелима наше културе, традиције, па и религије. Напомињемо и да Република Српска није дужна да се по питањима брачних и породичних односа усклађује са ЕУ, управо због различитости у култури, религији и другим вриједностима које се не могу једнообразно регулисати истим прописима.

Дефиниције у Нацрту закона су врло широко и непрецизно постављене, што даје могућност различитих тумачења, а тиме и правне несигурности, нпр. дефиниција насиља у породици, дефиниција субјекта заштите, дефиниција члана породице, дефиниција појма жена, дефиниција фемицида, дефиниција жртве насиља у породици.

Навели смо само неке од чланова Нацрта закона које сматрамо вишеструко спорним, и то чланове: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 61, 75. и 81.

Нажалост, изгледа да посланици нису имали довољно времена да се упознају с нашим примједбама или исте нису довољно озбиљно схваћене, што је резултирало тиме да је Нацрт закона о заштити од насиља у породици и насиља према женама Републике Српске усвојен једногласно, а у расправи нико од посланика није имао озбиљније примједбе на Нацрт закона.

Не дозволите овакве законе код нас, негирање биологије и права родитеља

Сљедећа фаза у разматрању Нацрта закона је јавна расправа, гдје ће се Удружење максимално ангажовати на томе да се јавност упозна са штетним посљедицама које ће проистећи за породицу и дјецу, уколико овај Закон буде усвојен.

Ко жели детаљније проучити одредбе Нацрта закона и примједбе Удружења, схватиће у ком правцу нас досљедна примјена овог новог Закона може одвести. Напомињемо да се доношење овог закона оправдава примјеном Конвенције Савјета Европе о спрјечавању и борби против насиља над женама и породичног насиља („Истанбулска конвенција“, „Службени гласник БиХ – Међународни уговори“, бр. 19/13) на подручју Босне и Херцеговине, што су и посланици истакли у расправи на сједници. Као примјер преиспитивања оправданости примјене Конвенције наводимо да је Турска, држава у којој је потписана Конвенција, повукла свој потпис десет година након ратификације, наводећи као разлог „поткопавање традиционалних породичних вриједности и нормализацију хомосексуалности“. Шест држава Европске уније још увијек нису ратификовале Истанбулску конвенцију, а то су: Бугарска, Чешка, Словачка, Мађарска, Латвија и Литванија. У Италији је забиљежен отпор према „родним темама“. Хрватска је имала контроверзан процес ратификације, уз указивање да ће се Конвенција злоупотријебити да би се у хрватско законодавство, образовање и медије увукла „родна идеологија“, односно одвајање рода од биолошког пола.

Неприхватљивост термина „фемицид“ у законодавству Републике Српске

И то је само дио проблематике у вези с овим Нацртом закона. Врло опасно је манипулисање појмом „насиља у породици“, јер се веома велики број понашања може сврстати под овај појам ако се исти широко тумачи, а за то има основа с обзиром на дефиницију То ће у коначници довести до великог броја издвајања дјеце из биолошких породица без судске одлуке, о чему скоро свакодневно можемо читати свједочанства у медијима (примјер породице из БиХ којој је у Шведској одузето дијете због сумње у насиље, које није ничим доказано). Одредба члана 5. став (2) је посебно дискутабилна, а предвиђа сљедеће: „Појам „жена“ из става 1. овог члана, у смислу овог закона, укључује и дјевојчице и дјевојке које нису навршиле 18 година живота.“ Ова одредба, осим што је супротна свим важећим домаћим и међународним нормама, опасна је и с аспекта тумачења појма „педофилија“, снижавањем границе која је предвиђена да би се лице сматрало малољетником.

Основа наших забринутости јесте угрожавање положаја породице, као основне ћелије друштва, под плаштом бриге за дјецу и породицу и борбе против насиља. Да не би било забуне, ми смо апсолутно против било којег облика насиља и снажно подржавамо борбу на том пољу, али сматрамо да ово није одговарајући начин и сматрамо да се заштита породице и свих њених чланова, као и чланова друштва, може обезбиједити ефикасном примјеном постојећих закона.

За УГ „Родитељи за права дјеце“
мр Јелена Сарафијан, предсједник

Наслов и опрема: Стање ствари

(Родитељи ЗА права дјеце, 6. 11. 2023)Categories: Вести над вестима

Tags: , , ,

Оставите коментар