ИН4С: Увала Валданос код Улциња враћена СПЦ

Управа за катастар донела је решење о враћању одузете имовине

Фото: Вечерње новости

Управа за катастар и државну имовину, на чијем је челу ВД директора Коча Ђуришић, донијела је решење о повраћају имовине Српској православној цркви, увале Валданос, сазнаје ИН4С.

Управа за катастар и државну имовину-Подручна јединица Улцињ, рјешавајући по захтјеву Српске Православне Црквене Општине Никшић у управној ствари враћања имовине одузете Рјешење бр. 06-2275/2 од 17. јануара 1978. године СО Улцињ-Одјељења за имовинско-правне послове, катастар и геодетске послове, а на основу И. 84.,86.,87.,119.,120.,122.,123. и 125. Закона о државном премјеру и катастру непокретности (8 И.1ист Републике Црне Горе бр. 29/07 и С1.лист Црне Горе бр. 32111, 40111, 43/15, 37/17 и 17118),. 17. Закона о отклањању посљедица одузимања имовине у ували Валданос (С1. лист Црне Горе бр. 68/21) и 1.18. Закона о управном поступку (С1.1ист ЦГ бр. 56/14,20115,40/16 и 37117), донијела решење о повраћају одузете имовине.

УСВАЈА СЕ захтјев Српске Православне Црквене Општине Никшић поднијет Управи за катастар и државну имовину – Подручна јединица Улцињ 01. 7. 2021. године ради враћања имовине одузете Рјешење број: 06-227512 од 17. јанура 1978. године СО Улцињ – Одјељења за имовинско-правне послове, катастар и геодетске послове наведене под редним бројем 194, коју имовину данас чине непокретности уписане у листу непокретности број 972 КО УЛЦИЊ на име Црне Горе са правом својине са 1/1, и брише се као власник, и уписује се у нови лист на име Српска православна црквена општина Никшић, Трг Шака Петровића бр. 1, основ стицања Закон са све забиљежбом у Г листу „Морско добро“ као до сада, пише у решењу у које је ИН4С имао увид.

Наслов и опрема: Стање ствари

(ИН4С, 15. 11. 2021)Categories: Вести над вестима

Tags: , , , ,

Оставите коментар