Србија: Број умрлих у септембру 2021. већи за 35,8% него у истом месецу 2020.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар-септембар 2021. године износио је 93 713 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 78 445, бележи се раст од 15 268 или за 19,5%

Живорођени и умрли, јануар-септембар 2021.

– Претходни подаци –

У овом саопштењу приказани су претходни резултати о живорођеним и умрлим након уписа чињенице рођења и смрти у матичне књиге рођених и умрлих. Подаци су приказани према месецу регистрације, тј. месецу уписа у матичне књиге рођених и умрлих у 2020. и 2021. години.

У Републици Србији, у периоду јануар-септембар 2021. године, број живорођених је износио 45 476. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 46 270, бележи се пад од 794 односно за 1,7%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар-септембар 2021. године износио је 93 713 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 78 445, бележи се раст од 15 268 или за 19,5%.

Напомена: Претходни резултати о живорођеним и умрлим у периоду јануар-септембар  2020. и 2021. године по регионима налазе се на следећем линку: https://www.stat.gov.rs/sr-latn/oblasti/stanovnistvo/eksel-tabele/.

Републички завод за статистику од 1998. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Наслов и опрема: Стање ствари

(Републички завод за статистику)

Прочитајте јошCategories: Вести над вестима

Tags: , , , ,

Оставите коментар