Мирослав Здравковић: Плате у Кини 2019. и поређење са Србијом

Од 2008, када су у Кини зараде биле ниже него у Србији, просечне зараде у Кини су повећане 3,1 пута, изражено у доларима, и 4,1 пута, изражено у еврима. У Србији су повећане за 16,6%

Фото: IC

Статистички завод Кине је објавио саопштење о просечној бруто заради у 2019 (линк). Пошто је мала разлика између бруто и нето зараде, њих (бруто) смо упоредили са кретањем зарада у Србији од 2008.

У 2019 просечна зарада у Кини достигла је годишњи износ од 90.501 јуана, што је за 8.088 јуана више него у 2018, а представља номинални раст од 9,8%, а реални од 6,8%.

Посматрано по регионима, од највиших до најнижих зарада иду Исток, Запад, Центар и Североисток, са по 104.069, 81.954, 73.457 и 71.721 јуана, респективно, уз стопе раста до 11.7, 8.2, 6.5, и 9.6 процената.

Извор: Макроекономија

Посматрано по делатностима највише зараде су биле у трансмисији информација, софтверу и информационим технологијама (161.352 јуана), научним, истраживачким и технолошким услугама (133.459) и у финансијама (131.405). Најниже зараде су биле у пољопривреди, шумарству и рибарству (39.340), услугама смештаја и исхране (50.346) и поправкама и осталим услугама (60.232).

Према типу регистрације највеће зараде су биле у страним компанијама (106.604 јуана) а најмање у предузећима у колективном власништву (62.612 јуана).

Извор: Макроекономија

Од 2008, када су у Кини зараде биле ниже него у Србији, просечне зараде у Кини су повећане 3,1 пута, изражено у доларима, и 4,1 пута, изражено у еврима. У Србији су повећане за 16,6%.

Просечне зараде у Кини су у 9 делатности премашиле 1.000 евра а у 10 делатности су још увек испод тог износа, а у пољопривреди, услугама смештаја и исхране,  неће премашити тај износ за још 5 до 7 година, изузев уколико се догоди велика апресијација јуана према евру.

Опрема: Стање ствари

(Макроекономија, 6. 6. 2020)


ИСПРАВКА: Ранија верзија овог текста имала је погрешно име аутора: Милош уместо Мирослав (12. 6. 2020. у 9:36).Categories: Преносимо

Tags: , , , ,

Оставите коментар