Добијате дознаке – од данас идете у регистар новчаних дознака

Јединствени регистар корисника новчане дознаке садржи податке о корисницима платне услуге извршавања новчане дознаке, односно о платиоцима и примаоцима плаћања

Фото: Pixabay

Народна банка Србије од данас (1. јун) води јединствени регистар корисника новчаних дознака.

Јединствени регистар корисника новчане дознаке садржи податке о корисницима платне услуге извршавања новчане дознаке, односно о платиоцима и примаоцима плаћања.

У регистру корисника новчане дознаке не воде се подаци о износима платних трансакција.

Платилац је физичко лице које пружаоцу платних услуга издаје платни налог за извршење платне трансакције, без обзира на то да ли платилац има пребивалиште на територији Републике Србије. Исто је дефинисан и прималац плаћања.

Пружалац платних услуга означава банку, платну институцију, институцију електронског новца и јавног поштанског оператора када пружају платну услугу извршавања новчане дознаке.

Народна банка Србије води Јединствени регистар корисника новчане дознаке у електронском облику, на основу података које јој достављају пружаоци платних услуга.

Подаци из Јединственог регистра корисника новчане дознаке нису јавно доступни и на њих се примењују одредбе закона којим се уређује пружање платних услуга које се односе на пословну тајну, као и одредбе прописа којима се уређује заштита података о личности.

Органима и лицима који су овлашћени да врше увид у податке из Јединственог регистра корисника новчане дознаке, Народна банка Србије обезбеђује тај увид искључиво путем посебног апликативног решења, на основу примљеног захтева потписаног квалификованим електронским потписом.

Судовима и другим надлежним органима ови подаци могу се, осим путем посебног апликативног решења, давати и на основу писменог захтева, у складу са законом.

Опрема: Стање ствари

(Нова економија, 1. 6. 2020)Categories: Вести над вестима

Tags: ,

Оставите коментар