Евростат: Прве дозволе за боравак у ЕУ становницима Србије 2008-2021.

У 2020. Србија без КиМ била је по броју издатих првих дозвола на 13. а АП Косово и Метохија на 17. месту

Фото: Газета експрес

Пандемија вируса COVID-19 утицала је на успоравање имиграције у ЕУ, како код легалних тако и код илегалних миграната (линк).

У 2020. Србија без КиМ била је по броју издатих првих дозвола на 13. а АП Косово и Метохија на 17. месту. Од суседних земаља Албанија је била на 14. а Босна и Херцеговина на 16. месту.

Total 2.247.362
Ukraine 601.227
Morocco 123.445
India 79.273
Syria 73.819
Brazil 72.440
Belarus 63.520
Venezuela 60.833
Russia 60.702
China including Hong Kong 59.756
Turkey 58.660
Afghanistan 42.348
United States 41.768
Serbia 40.872
Albania 37.592
Pakistan 35.761
Bosnia and Herzegovina 35.158
Kosovo (UN1244/99) 31.654
Algeria 30.579
Colombia 28.766
Iraq 25.159

У односу на 2019. број додељених дозвола становницима Србије без КиМ смањен је са рекордних 62.190 у 2019, док је становницима КиМ смањен за 27,6% у односу на исто рекордних 43.706 у 2019.

Додељене прве дозволе не значе да је толико становника напустило неку земљу. Чак и код дозвола за рад (Remunerated activities reasons) може се радити о сезонским дозволама и хиљаде наших радника одлази на летњи рад у Хрватску што је било у наглом порасту све до 2019.

У периоду од 2008. до 2020. становници Србије без КиМ су из чланица ЕУ укупно добили 425.876 првих дозвола за боравак, у томе највише за рад (158.222), из породичних разлога (152.437), осталих разлога (86.777) и образовних разлога (28.440). На 1.000 становника у Србији укупно је додељено за 61,5 становника и то по 22,8, затим 22, 12,5 и 4,1 по споменутим разлозима.

Становници АП Косово и Метохија добили су у овом периоду 288.516 дозвола, у томе 152.167 породичних, 65.787 за рад, 62.929 из осталих разлога и 7.633 за образовање. На 1.000 становника из 2019. укупно су добили 161,9 дозвола, и то по споменутим разлозима: 85,4; 36,9; 35,3 и 4,3.

Графикон: Мирослав Здравковић

У целом периоду становници КиМ су релативно, на 1.000 становника, 2,6 пута више добијали дозволе од становника осталог дела Србије. Мањи пад броја дозвола у 2020. утицао је да становници КиМ три пута више добијају дозволе: 17,8 према 5,9 дозвола на 1.000 становника.

Приредио: Мирослав Здравковић 

Прочитајте јошCategories: Вести над вестима

Tags: , , , , ,

Оставите коментар