Мађарска: Демографија и запосленост јануара 2021.

Пошто је број рођених смањен а умрлих повећан, природно смањење становништва повећано за 52% и износило је 5.614 лица

Фото: Викимедија

У јануару 2021 је (овде):

  • Рођено 7.302 беба што је за 9,8% или за 793 мање него у јануару 2020.
  • Укупна стопа фертилитета се процењује на 1,47 по жени, што је мање него 1,61 у истом месецу 2020.
  • Умрло 12.916 лица, што је за 9,6% или за 1.136 више него у јануару 2020. Већи број умрлих под утицајем је Ковид-19 али и мањим бројем умрлих у јануару 2020. у односу на раније епидемије грипа у истом месецу претходних година.
  • Пошто је број рођених смањен а умрлих повећан, природно смањење становништва је повећано за 52% и износило је 5.614 лица, у односу на 3.685 у јануару 2020.
  • Број склопљених бракова смањен је за 2,9% или за 83 у односу на јануар 2020 и било их је 2.780.

Main data on vital events, January 2021

Vital events Number Change compared to same period of previous year, % Per thousand population Change compared to same period of previous year, %
Live births 7 302 –9.8 8.8 –9.7
Deaths 12 916 9.6 15.6 9.8
Infant deaths 21 –12.5 2.9a) –3.0
Natural increase/decrease –5 614 52.3 –6.8 52.6
Marriages 2 780 –2.9 3.4 –2.8
  1. a) Per thousand live births.

Запосленост у Мађарској у јануару 2021.

У јануару је у укупно било 4.601 хиљада запослених (овде) и укупан број је смањен за 0,6%. Основна запосленост је повећана за 0,5% али је смањен број ангажованих лица на јавним радовима за 9,6% и запослених у иностранству за 29,9%.

Интересантно је да је раст броја рођене деце у 2020. пратио и раст броја лица која користе породиљско одсуство за 4,5%.

Број запослених старости 15-64 година у периоду новембар 2020. – јануар 2021. (4.514,5 хиљада) у односу на исти период 2019/2020. смањен је за 29,8 хиљада. При томе је повећан код старих 55-64 година за 15,1 хиљада док је смањен 15-24 година за 23,2 хиљаде и 25-54 година за 21,7 хиљада.

Number of employed people aged 15–74, November 2020–January 2021

Denomination Number, thousand persons Change in headcounta)
thousand persons %
Work in the domestic primary labour market 4422.5 20.6 0.5
Public worker b) 93.9 –10.0 –9.6
Work at local units abroad 84.6 –36.1 –29.9
Total 4601.0 –25.5 –0.6
Of which: those who are permanently absent due to childcare fee 134.6 5,8 4,5

Приредио: Мирослав ЗдравковићCategories: Вести над вестима

Tags: , , , ,

Оставите коментар