У новембру 2020. у Румунији повећан број умрлих за 69,8% а у Словенији за 89,5%

У Румунији и Словенији значајно већи број умрлих у новембру 2020. него у истом месецу претходне године

Фото: Романиа Инсајдер

У Румунији је у новембру 2020. повећан број умрлих за 69,8%

У новембру 2020. је повећан број рођених у односу на новембар 2019. и смањен у односу на октобар 2020 (овде).

Број умрлих је значајно повећан у односу на оба месеца.

Број склопљених и разведених бракова смањен је у односу на оба месеца за поређење.

У новембру је рођено 13.754 беба, што је за 2.792 мање него у октобру 2020.

Број регистрованих умрлих био је 34.769, што је за 7.278 више него у октобру 2020. Поређење са претходним месецом је под утицајем статистичког регистровања да витални догађаји последња 3-4 дана у месецу бивају регистровани у наредном. Такође, веће вредности у јесењим и зимским месецима су последица сезонског раста након нижих вредности током јула, августа и септембра.

У односу на новембар 2019:

  • Број рођених повећан је за 646.
  • Број умрлих повећан је за 14.287. Након међугодишњег раста за 30,4% у октобру у новембру је то +69,8%.
  • Негативан природни прираштај био је скоро три пута већи него у новембру 2019 (-21.015 лица у поређењу са -7.374 лица у новембру 2019).
  • Број венчања смањен је за 1.916.
  • Број развода смањен је за 840.

Ефекти здравствене кризе на виталне догађаје су видљиви, посебно у случају умрлих, што је растући тренд од јула у поређењу са истим месецима 2019, и код венчања чији је број од марта смањен.

(Макроекономија, 14. 1. 2021)

У Словенији је у новембру 2020. повећан број умрлих за 89,5%.

У Словенији је у новембру 2020. повећан број умрлих за 89,5%. (овде).

Вишак умрлих (већи број у односу на просечни у прошлости) био је 11,9% за 11 месеци док је у новембру он био 89,2%.

Табела: Макроекономија

Процењује се да је 2.097 лица умрло од 1. до 20 децембра и да ће коначни број умрлих у 2020. бити највећи након краја Другог светског рата.


Categories: Вести над вестима

Tags: , , , ,

Оставите коментар