Бранко Ружић: Платни разреди – 2021. године

Платним разредима ће бити обухваћен целокупни јавни сектор, са више од 400.000 запослених, рекао  министар Бранко Ружић

Бранко Ружић (Фото: Драган Кујунџић/Танјуг)

Увођење платних разреда у јавном сектору, које је до сада више пута одлагано – може се очекивати 2021. године. Ово је потврдио Бранко Ружић, министар државне управе и локалне самоуправе, објашњавајући да је потребно да се анализира фискални утицај укључивања свих запослених у јавном сектору у нови систем плата. Односно да се спречи да учешће масе зарада опште државе у бруто домаћем производу порасте и да се не наруши финансијска одрживост републичког, покрајинских и локалних буџета.

„То је све условило потребу да се од усвајања закона па до њихове примене остави одговарајући временски период, чиме би се омогућило да реформа система плата постигне финансијски одрживи ефекат почев од 1. јануара 2021. године“, рекао је Ружић, образлажући у Скупштини измене Закона о систему плата запослених у јавном сектору, измене Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и измене Закона о запосленима у јавним службама.

Министар је објаснио да платни разред значи да се плате запосленима повећавају на бази квалитета њиховог рада, чак и у случају да се не повећава основица на основу које се обрачунава плата. Према његовим речима, платним разредима ће бити обухваћен целокупни јавни сектор, са више од 400.000 запослених у установама, државним органима, јавним агенцијама.

„Специфичности сваког дела јавног сектора морају да се анализирају и уваже кроз систем плата, додатака и других права које произлазе из рада, као и кроз процес планирања финансијских трошкова рада“, рекао је Ружић.

Додао је да све то захтева обимну финансијску анализу сваког сектора, начина њиховог организовања, финансирања и трошкова рада, што је све неопходно да би био „смислен и буџетски одржив прелазак на нови систем у свим деловима јавног сектора”. Ружић је казао да су реформски процеси у овој области у другим државама припремани и спровођени и по дуже од 10 година.

Фискални савет је више пута указивао да je увођење платних разреда више пута одлагано од 2013. године. Према њиховој оцени, ако Влада Србије жели да задржи најквалитетније људе у јавном сектору потребно је да направи довољно широк распон зарада, што тренутно није случај. Лекар специјалиста има само три пута већу плату од најниже плате неквалификованог радника, док међународна пракса показује да је најчешћи распон између најниже и највише зараде у европским земљама 1:12 (Црна Гора, Хрватска, Румунија и Чешка)

У документу „Платни разреди и запосленост у државном сектору Србије: Од недовршене реформе до одрживог система” наводи се да у систем платних разреда треба да буду укључени сви државни сектори, што тренутно није случај. Око 20 одсто запослених, односно полиција, војска, функционери, су ван система платних разреда, што није случај у другим европским земљама које су уредиле систем зарада у јавном сектору.

Кључан део реформе система зарада, према мишљењу овог стручног тела, јесте то да се основица за зараде пропише на нивоу блиском минималној заради. Само тако ће се добити довољно добри распони зарада у оквиру којих ће моћи да са адекватно плате најстручнија и најодговорнија радна места у земљи.

„Друга важна промена у односу на садашњи систем јесте смањење коефицијента у просвети. Синдикати у просвети изборили су се за релативно високе коефицијенте у тој делатности, што би (уколико се усвоји предлог Фискалног савета да основица буде блиска минималној заради) значило да просечна плата наставника у средњој школи треба да буде око 100.000 динара, тј. скоро два пута већа од просечне плате у земљи, што није забележено у упоредивим земљама Европе“, наводи Фискални савет.

Фискални савет не спори да је реформа зарада и запослености велики стручни и политички изазов, али скреће пажњу да је највећи број европских земаља био у стању да на тај изазов успешно одговори.

„Међутим, главни изазов ове реформе није њен стручни део, јер ту постоје задовољавајући капацитети у државној управи који с тим могу да се носе. Проблеми с којима влада годинама не може да се избори су политичке природе. Потребно је да се надвладају интереси и притисци најмоћнијих“, наводи се из Фискалног савета.

Суштина увођења платних разреда јесте да запослени у општој држави буду једнако плаћени за исти рад, што значи да возач у једном министарству треба да има једнаку плату као возач у другом министарству, влади или агенцији.

Маријана Авакумовић

Део наслова и опрема: Стање ствари

(Политика, 8. 12. 2019)Categories: Вести над вестима

Tags: , , , ,

Оставите коментар