Мирослав Здравковић: Просечна зарада у Србији 1990-2018.

Просечна зарада у Србији у мају 2018 износила је 417 евра. Да би садашња плата била реално једнака као и у 1990. она би требало да износи 498 евра

Мирослав Здравковић (Фото: РТВ)

Просечна зарада у Србији у мају 2018 износила је 417 евра, што је 815 марака. Давне 1990. просечна плата у Србији износила је 4.170 динара (без КиМ) што је износило 595 марака, а садашњих 304 евра.

Куповну моћ тадашње и садашње просечне зараде можемо израчунати на основу цена основних животних намирница тада и сада, али и дефлационирајући их растом цена у Немачкој, што смо овде учинили. Мишљења смо да би количина производа који би могли да се купе дали сличне резултате, уз разлике код производа код којих је дошло до промена паритета цена.

Просечна зарада не узима у обзир колики је број запослених, каква су права радника и друге социјално-економске факторе.

Плате у еврима (Извор: Макроекономија)

Исто тако, просечна плата је најчешће била у нескладу са очекиваном спољном равнотежом. Што је била већа неравнотежа, биле су веће и плате, али је затим кроз депрецијацију курса смањивана неравнотежа и плате су враћане на нижи ниво.

Раст цена у Немачкој у протеклих 28 година износио је 63,7%. То значи да просечна плата од 417 евра вреди 255 евра из 1990, а што је за 16,1% мање него у тој години. Другим речима, да би садашња плата била реално једнака као и у 1990. она би требало да износи 498 евра. Ово опет треба довести у везу са спољном неравнотежом и њеним импликацијама за будућа реална кретања.

Реална нето зарада (Извор: Макроекономија)

Наслов и опрема: Стање ствари

(Макроекономија, 31. 8. 2018)Categories: Преносимо

Tags: , , ,

1 reply

  1. Толико је била моћна Југославија те 1990. године, само за 16,1% боља од ове данашње пропале Србије…

Оставите коментар