Љубомир Т. Грујић: Циљ и позив Покрета за ослобођење и слободу Срба и Србије (ПОС)

РАЗЛОЗИ ЗА СТВАРАЊЕ ПОС-а

Др Љубомир Т. Грујић

Др Љубомир Т. Грујић

Садашња ситуација нас подстиче да се организујемо да мирнодопским средствима по Уставу и закону Републике Србије мењамо и променимо ситуацију за добробит Србског народа,  свих њених држављана и самог њеног очувања. Према нашем познавању, садашњу ситуацију карактеришу непрекидно непоштовање воље и опредељења држављана Републике Србије легитимно записаним у њеном Уставу. То непоштовање се испољава у  противуставном деловању праћеном кривичним делима власти о чему је обавештен Уставни суд, а супротно њиховим предизборним обећањима,  што је омогућило и омогућава следеће:

 • Губитак суверенитета, независности и слободе  услед окупираности Србије:
 • Војна окупираност споразумом са САД и са НАТОом, која је најизраженија и најдрастичнија на Косову и Метохији где је народ окупиран још и шиптарском војском и полицијом.
 • Политичка окупираност диктатима влада из западних држава и њиховим одлучујућим утицајем на избор власти и вођење наше политике.
 • Привредна окупираност страним производима, отвореним нашим тржиштем за њихове производе а затвореним за наше код њих, уништеном индустријом и растућим ГМО загађивањем пољопривреде.
 • Образовна-просветна окупираност изражена диктираном променом наставног процеса ради школовања за стране, а не за домаће, потребе, и подешавање наставних програма и садржаја да би се одобровољили они који су демонизовали и ратовали против нас.
 • Повиновање наших власти беспримерном демонизовању, нацистичког карактера, Срба и Србије заснованом на лажима коришћеним за правдање санкција, бомбардовања Републике Српске, Србије и Црне Горе, као и за подршку и заштиту шиптарског тероризма и њихове окупације заштићене од Влада западних земаља, ЕУ, НАТО-а, КФОРА и ЕУЛЕКС-а.
 • Уништвање државе растурањем јединствености територије, правног, електроенергетског, информацијског, тржишног, просветног, војног, саобраћајног, језичког, … система пре свега противуставним прихватањем, а и супротно Резолуцији СБ 1244, да се успостави шиптарска терористичка власт на Косову и Метохији, њиховим одвајањем од осталог дела Србије, прихватањем да војска Србије не штити границу Србије према Македонији, Албанији и Црној Гори, прихватањем да се створе шиптарска војска на Косову и Метохији, судски, просветни, електроенергетски, информацијски,… системи.
 • Прогон Срба с Косова и Метохији и непрекидни злочини над преосталим невиним Србима на Косову и Метохији.
 • Уништена индустрија у Србији.
 • Уништен или срозан банкарски и осигуравајући систем у Србији.
 • Непрекидно задуживање Србије новим кредитима без развијања домаће пољопривреде и привреде.
 • Велика незапосленост, посебно младих, и непрекидан одлив младих, што доводи до растурања породица и до демографског пропадања Србског народа.
 • Прихватање: ГМО производа са штетним последицама по здравље и коришћење ГМО у пољопривреди с дуготрајним последицама по здраву плодност земљишта.
 • Пропагирање и популарисање хомосексуализма,…, што доводи до физичких и психичких обољења, и до појачаног демографског нестајања Србског народа.
 • Непостојање часне, поштене, јасне, доследне, мудро одлучне, мудро храбре и успешне политике власти засноване на поштовању Устава и закона.
 • Недовољна одлучност и/или способност и/или заинтересованост опозиционих странака и њихова недовољна оданост народу и његовој вољи записаној у Уставу што је омогућило и омогућава  властима да спроводе своју противуставну самовољу  и спремност многих од њих на коалицију са садашњим или ранијим владајућим странкама.
 • Дубоко незадовољство и неповерење великог дела народа у све до сада владајуће странке и у остале које су спремне на коалиције с њима, али и његова утученост, апатичност, разједињеност и обесхрабљеност због непостојања суштинске алтернативе постојећим странкама.

ЦИЉ ПОС-а

Основни циљ ПОС-а је ослобађање Србског народа и Србије. Да би се то постигло потребно је да се мирнодопским средствима и поступцима по Уставу и закону обезбеди непрекидно поштовање воље и опредељења држављана Републике Србије легитимно записаним у њеном Уставу. Оно се испољава у  уставном и законском деловању власти, а у складу с њиховим предизборним обећањима,  што треба да омогући следеће:

 • Мирнодопским методама и уставним поступцима остваривање суверености народа тако да се онемогуће властима противуставна и/или противзаконита деловања. То се постиже директним народним одлучивањем о најважнијим питањима од општег значаја на референдуму.
 • Васпостављање суверенитета, самосталности и независности државе Републике Србије. Традиција Србског народа да има своју слободну независну државу и вековно његово стремљење и борба да се ослободи окупације или ропства су васпоставили слободну и самосталну, незадужену државу у 19. веку. Ми смо сада у ситуацији или да је поново васпоставимо или да је, вероватно заувек, изгубимо.
 • Васпостављање слободе народа укидањем окупираности Србије: постизањем војне независности повлачењем војних споразума са САД и са НАТОом, ослобађањем Срба и свих других невиних држављана Р. Србије на Косову и Метохији  од окупације шиптарске администрације, војске и полиције.
 • Ослобађање од политичке окупираност тј. од диктата влада из западних држава и од њиховог одлучујућег утицаја на избор власти и на вођење наше политике.
 • Слободно вођење наше политике без повиновања диктатима, уценама, претњама Влада других држава.
 • Ослобађање од привредне окупираности страним производима увођењем царина за производе из држава које намећу царине нашим производима. Домаће тржиште треба да буде првенствено отворено за наше производе. Треба подвргнути царинама стране производе које производи домаћа индустрија, и забранити продају ГМО производа.
 • Неговати образовно-просветну самосталност изражену наставним плановима, програмима и садржајима ради школовања деце и омладине за домаће потребе, а без подешавања наставних програма и садржаја да би се одобровољили они који су нас демонизовали оптужујући нас супротно истини, који су нам наметнули санкције и бомбардовали нас.
 • Јасном, мудро одлучном, уставном политиком наша власт треба да се бори против беспримерног демонизовања и односа, нацистичког карактера, према Србима и Србији заснованим на лажима коришћеним за правдање санкција, бомбардовања Републике Српске, Србије и Црне Горе, и коришћеним за подршку и заштиту шиптарског тероризма и њихове окупације заштићене од Влада западних земаља, ЕУ, НАТО-а, КФОРА и ЕУЛЕКС-а.
 • Васпостављање државе остваривањем јединствености територије, правног, електроенергетског, информацијског, тржишног, просветног, војног, саобраћајног, језичког, … система пре свега уставним средствима, поступцима и процесима, заснованим и на Резолуцији СБ 1244.
 • Власт треба законом да створи нове могућности за отварање производних капацитета, постројења, давањем кредита с ниском каматом, а младима до 30 година без камате с повољним роком отплате.
 • Власт треба да уведе стимулативне законске одредбе и услове за повећање запослености, посебно младих, и за заустављање одлива младих, за јачање породице и за заустављање демографског пропадања Србског народа.
 • Власт треба да створи законске услове који ће штити раднике од беспоштедне експлоатације запослених и од неоправдних отпуштања, који ће мотивисати раднике за квалитетан рад, а који ће мотивисати и послодавца да запошљава раднике на дуже време или трајно. Један могући модел је да сви запослени у привредној организацији буду њени акционари и који ће штити послодавца неквалитетног и/или неодговорног рада запосленог и истовремено подићи интерес запосленог за квалитетан рад и успешно пословање организације.
 • На основу Резолуције УН СБ 124, међународног права и Устава Републике Србије Власт треба да захтева од Савета безбедности УН да се укине шиптарска терористичка власт на Косову и Метохији, те њиховим враћањем осталом делу Србије, да војска Србије штити границу Србије према Македонији, Албанији и Црној Гори, да се демобилише шиптарска војска на Косову и Метохији, да се врати правни, здравствени, просветни, језички, електроенергетски, информацијски систем Косова и Метохије у систем Републике Србије.
 • На основу истих докумената да власт захтева од Савета безбедности УН слободан повратак прогнаних Срба и осталих невиних држављана Републике Србије на своја огњишта и имања на Косову и Метохији и да судским путем заустави шиптарске злочине над Србима и осталом недужном становништву на Косову и Метохији.
 • Власт треба да обезбеди повратак незаконито одузетих имања Србима и Српској православној Цркви, посебно на Косову и Метохији.
 • Власт треба да уведе привремени боравак (од три месеца до неколико година) за све странце тј. за све који немају држављанство Републике Србије, а усељени су без одобрења власти Републике Србије у њу, с тим да могу да поднесу молбу за продужавање боравка или за добијање држављанства Републике Србије, и да оствари исељавање свих који то не испуњавају.
 • Треба да се заустави самовољно задуживање власти у име Републике Србије новим кредитима без развијања домаће пољопривреде и привреде и без референдумске сагласности већине држављана Републике Србије.
 • Власт треба да уведе стимулативне законске одредбе и услове за развијање производње здраве хране и здравог односа међу људима.
 • Власт треба да забрани продају ГМО производа и њихову употреби у нашој пољопривреди.
 • Власт треба да забрани пропагирање и/или популарисање хомосексуализма, да забрани педофилију, алкохолизам, крађу и све врсте криминала у свим друшвеним и државним срединама и на свим нивоима друштва и државе.
 • Власт треба да омогући самосталност судству. Судство треба да у потпуности спроводи Устав и закон равноправно за све држављане Републике Србије. Нико, те и државни функционери (народни посланици, чланови Владе, председник Републике) не могу да имају имунитет за своја противуставна деловања или за своја кривична дела
 • Власт треба обавезно да одржи (могуће истовремено) референдуме по следећим питањима од битног општег значаја за народ и државу, а и од важности за сваког појединца:
 • Да ли се овим референдумом у име Републике Србије поништава Декларација о Сребреници коју су усвојили 127 народних посланика у Нарoдној скупштини у среду 31. марта, 2010. године?

Та декларација је донета под иностраним притиском, а по налогу Бориса Тадића тадашњег председника Републике, супротно захтевима писмено упућиваним Народној скупштини да поштује истину да Срби нису ни учинили ни намеравали да изврше геноцид на Муслиманима – Бошњацима или над било коме другом. Тврђење да су Срби извршили такав геноцид је пример геноцидног односа управо према Србима. Зато народ треба да поништи ту Декларацију, а њени аутори и доносиоци треба да одговарају за срозавање угледа Срба, Републике Српске и Републике Србије и за подржавање и помагање неоснованог демонизовања свих нас.

 • Да ли се овим референдумом у име Републике Србије поништава Резолуција Народне скупштине од 13. јануара 2013. године којом је власт ставила Устав ван снаге и признала УЧК за закониту власт на Косову и Метохији?

Том резолуцијом је Народна скупштина, на предлог председника Републике и Владе, заузела и озаконила ставове супротне одредбама Устава Републике Србије. Власт је тада извршила државни удар (видети детаљније овде). Уставни суд је прогласио ту Резолуцију за неправни политички акт, огласио се ненадлежним и одбио да оцени њену уставност и законитост (видети страну 1 овде, а страну 2а овде). Народ као извор и носилац суверенитета Републике Србије има неприкосновено право, а и обавезу према ранијим и будућим генерацијама, да поништи ту Резолуцију и сва акта на њој заснована, као што је Бриселски споразум.

 • Да ли се овим референдумом у име Републике Србије поништава Бриселски споразум?

Бриселски споразум је такође супротан Уставу Републике Србије јер је заснован на Резолуцији Народне скупштине од 13. јануара 2013 године. Он је омогућио даље распламсавање шиптарског терора над Србима и над осталим становништвом које не подржава тај тероризам на Косову и Метохији. Уставни суд је прогласио Бриселски споразум за неправни политички акт, огласио се ненадлежним и одбио да оцени његову уставност и законитост. Народ треба да поништи тај акт. 

 • Да ли се овим референдумом у име Републике Србије забрањује властима узимање нових кредита у име Републике Србије без референдумске сагласности народа?

Државни дуг власт стално повећава без сагласности народа, а на терет народа. Народ то треба да заустави.

 • Да ли се овим референдумом у име Републике Србије забрањује страним држављанима да имају власништва над водним изворима и токовима, земљом, путевима, водним, копненим и ваздушним саобраћајницама и рудницима?

Та власништва су основа живота народа у целини и сваког појединца. Давање странцима право на та власништва даје им се најмоћније мирнодопско легитимно средство поробљавања народа и уништавања државе. Генерације Србског народа су се по цену својих живота залагале и бориле да се та власништва врате Србском народу и осталим становницима Србије. Народ треба да не дозволи странцима право на таква власништва. 

 • Да ли се овим референдумом у име Републике Србије забрањује приватизација општих предузећа (као што су: Железница Србије, Телеком, Електропривреда Србије, електране, организације за производњу и/или продају хране и воде)?

Из истих разлога као под тачком 5 народ треба треба да не дозволи странцима право таквих власништва.

 • Да ли се овим референдумом у име Републике Србије зауставља процес укључивања Република Србије у Европску Унију?

Борис Тадић експлоатишући свој статус председника Републике и др Мирко Цветковића експлоатишући свој статус председника Владе су самовољно и против-уставно, те без јавне сагласности Владе, Народне скупштине и самог народа, у име Републике Србије, у име свих нас, поднели Европској Унији документацију за учлањење Републике Србије у Европску Унију. Уставни суд је прогласио њихову пријаву за неправни политички акт, огласио се ненадлежним и одбио да оцени његову уставност и законитост, што може да се види овде. Народ треба да поништи тај акт Бориса Тадића и др Мирка Цветковића и да заустави проце укључења Републике Србије све док Европска Унија не испуни своје обавезе како према Србима, Републици Српској и Републици Србији, тако и према својим држављанима којима је обавезна да изнесе истину да нису поштовали права Србског народа, да Срби нису започели рат нигде у СФР Југославији, нису нигде извршили геноцид те ни у Сребреници 1995., да нису масакрирали невине Шиптаре у Рачку 1999., да није било никакве основе ни за санкције ни за демонизовање Срба ни за бомбардовања Срба 1995. и 1999. и да су обавезни да плате ратну одштету Републици Српској и Републикама Србије и Црне Горе. 

 • Да ли се овим референдумом утврђује да Република Србија остаје ван војног савеза НАТО?

Је ли војска Царевине Србије ушла 1389. у војни савез с Муратовом војском? Је ли Карађорђева војска ушла у војни савез с османлијском војском 1804. – 1813.? Је ли војска Краљевине Србије ушла у савез с војском Аутроугарске царевине 1914-1918? Је ли Југословенска Краљевска војска ушла у савез с Хитлеровом војском 1941-1945? Нато је ширио лажи о Србима, Републици Србији, демонизовао их, да би народе својих држава чланица убедио у неопходност да изврши агресију без преседана у историји на једну мирољубиву државу која није била претња никоме, осим шиптарским терористима. НАТО је претњом и уценом да ће у следећој етапи бомбардовања немилосрдно да уништава цивилне објекте и цивиле као „колатералне штете“ натерао власти Република Србије и Црне Горе, и СР Југославије да прихвате противуставан војни споразум из Куманова. Уставни суд је био одбио да разматра уставност и законитост Кумановског споразума с  образложењем да је донет под таквим ратним околностима и да он гарантује очување целовитости државе (видети детаљније овде). Народ треба да заузме став да наша држава Република Србија и наша Војска Србије не треба да буду члан НАТО пакта. 

 • Да ли се овим референдумом у име Републике Србије укида закон о војно-техничкој сарадњи са САД и прекида тај уговор (тз. „СОФА“)?

Тај војни споразум је припремио Вук Драшковић у својству Министра спољњих послова. Потписао га је Борис Тадић, председник Републике, у име наше Владе, без сагласност Народне скупштине и самог народа. Тај споразум даје права припадницима војске САД далеко већа него што је Пакт од 25.03.1941. давао Хитлеровој војсци!. Тај акт уништава независност Републике Србије. Народ треба да га поништи као и сам закон о њему, који је донет скоро три године после његовог потписивања (видети закон овде). 

 • Да ли се овим референдумом у име Републике Србије укида уговор са НАТОом о војно-техничкој сарадњи (тз. „ИПИП“)?

Народ треба да поништи и тај војни споразум из разлога наведених под т. 9). 

 • Да ли се се овим референдумом обавезују све стране војне јединице да се повуку из Р. Србије у року од 18 месеци?

Постојање страних војних јединица на територији Републике Србије је средство наметања и очувања окупације наше земље, државе и нас самих. Треба народ да захтева њихово мирнодопско повлачење најкасније у року од 18 месеци после доношења такве одлуке на референдуму.

 • Доследно се борити за остваривање претходног и изборних обећања народу, као и својим примером подизати морал, заинтересованост народа за државу, за праћење и утицање на политику власти вођења државе и народа (видети о немачком искуству овде).

За остваривање ових циљева је неопходна велика подршка народа, али није она и довољна. Потребно је да на руководећим државним положајима буду одговарајући људи који ће својим радом оправдавати народно поверење.

Наша ситуација је изнедрила у јавности људе који до сада нису били на руководећим положајима власти, који су спремни, способни, довољно мудро храбри, и показали својим јавним иступањима и деловањима, да заслужују народно поверење да буду на руководећим државним положајима и да оправдавају народно поверење, који су спремни и хоће да посвете своје време, труд, знање и способност за добробит народа и државе да би се зауставило то убрзано свеобухватно пропадање и започело обнављање и уздизање Србског народа  и свих с њим у пријатељству живећим свих држављана Србије других националности, и саме државе Републике Србије.  Позивамо те људе да се укључе у организовање и вођење ПОС-а, и све остале држављане Републике Србије да нам се прикључе, да би смо на следећим изборима добили народно поверење да наши водећи чланови буду на руководећим државним положајима с основним циљем ослобађања Срба и Србије, тј. да би наша држава постала

Самостална Сједињена Слободна Солидарна

С Р Б И Ј А

чији се Устав, као нови Устав Републике Србије, потписује на:

http://facebookreporter.org/2014/08/29/предлог-устава-србије/

на:

http://facebookreporter.org/2014/08/29/

и на:

http://www.ssssseternal.org/предлог_устава_србије

Позив за укључивање у ПОС

Ако сте спремни и хоћете да се ангажујете да се створи ПОС и, као његов члан, да учествујете активно у изборном процесу, молим Вас да нас о томе обавестите на: sjedinjenslobodnsrb@gmail.com . Ако вас буде 50 пријављених чланова ПОС-а до 6-ог фебруара 2016. г. који прихватате овај позив да од почетка учествујемо у оснивању и раду ПОС-а онда бих вас све обавестио где и када да се састанемо да започнемо заједнички рад. С обзиром да има мање од 4 месеца до избора, треба да се делује ефикасно, без одуговлачења. То је веома велики посао и тражи одређена финансијска и материјална улагања како чланова тако и симпатизера ПОС-а. Исход је потпуно неизвестан. Једина захвалност коју, мислим, бисте сигурно добили је од Ваше савести, душе и карактера. На остале захвалности и/или награде немојте да мислите. 

Београд, 3. фебруар 2016. године

У име до сада пријављених чланова ПОС-а
Др Љубомир Т. Грујић, покретач стварања ПОС-а
http://www.ssssseternal.org


Кратка веза: http://wp.me/p3RqN8-71rКатегорије:Моба

Ознаке:, , , ,

8 replies

 1. „…мењамо и променимо ситуацију за добробит Србског народа, “ – и готово.
  За поштовање Устава, (из)бориће се они који нису способни да испоштују ни онај његов члан по коме се језик којим говоре назива „српски“.

  Свиђа ми се

 2. Г. Павков, баш сте ситничаво закерало.
  Председник и премијер ставили Устав и Уставни суд на лед, па, примењујући „бриселски договор“, ударили границу по средини Србије!
  Ко нам је крив, што др Коштуница није био стручњак за срБски језик, па имамо Устав који више брине о срповима него о Србима!
  Наша бивша браћа, Хрвати, имају острво Раб и на њему градић Раб у коме се сваког лета одржава фешта под називом „РаБска фјера“!
  Као што видите, код њих нема ни П од палатализације и прелаза Б
  у П!?
  А, наивним срповима су оставили Новосадски договор из 1951. да
  га тврдоглаво спроводе!
  Паметном доста!

  Свиђа ми се

 3. Силом узето, силом ће се и вратити!

  Свиђа ми се

 4. @Мирослав Анђелковић
  Ја се нећу бактати око Вашег психолошког профила, имам паметнијег посла. А он се „гледе“ овог текста и „унаточ“ Вашој амбицији да се надгорњавате, завршава на крају реченице коју сам цитирао. Јер, (ако хоћете да будете фер) – признаћете да је мало невероватно како ће се неко залагати за поштовање Устава, а онда његове чланове који ме се из неког разлога не допадају, багателише, мења и допуњава, једном речју – ради управо оно што ради омрзнути Вам Вучи, као и сви његови претходници (осим Коштунице). Као што на више места рекох, на „изборе“ не идем, али ме баш онако опушта и увесељава да зезам „патриотски блок“ – отуд и ово моје јављање. Дакле немојте се једити, (ни) овога пута Вам нећу кварити интернет револуцију, само се шегачим. Мада морам да признам да ме фасцинира толико дивљење хрватским достигнућима на пољу „уљудбе“ и језикословља. У праву је мој другар БрМ – исти смо народ, само професионални родољупци и домољуби увек морају да имају непријатеља, а лењи су да га траже даље од кућног прага 🙂 Уживајте и не дајте се сметати, хихихи

  Свиђа ми се

 5. Нећу ни ја Вама кварити интернет ПРЕВРАТ.
  Прелази границу доброг укуса претерано крвави наслов Вашег сајта!
  На чију крв рачунате?
  Наставите са опуштањем и уживањем!
  Уосталом, видели смо 5. октобра 2000. да ПРЕВРАТ уопште не мора бити ДОМОЉУБАН.

  Свиђа ми се

 6. Г. Павков, кад Вас поново спопадне неодољиви сврабеж ка зезању патриотске опозиције, препоручујем Вам да одслушате ове предивне акорде:

  Боље опуштају од зезања на рачун срБских патриота.
  Уосталом, Вама као војвођанском паору то и није непознато!
  Само се фемкате попут Стеријине Феме!

  Свиђа ми се

 7. Благо патријотској опозицији кад нема веће бриге од мог закерања и инсистирања на небитним ситницама. Какав устав, какви бакрачи, Душанов законик под хитно да се преведе на дајџест-србски па да и нас Бог погледа. Тај закон ионако свако тумачи како му се наврне, као и све наше законе још од кад је адмирал Васа са десет тисућа србских галија потопио Атлантиду…

  ПС. Ја нисам „војвођански“ него бачки и србијански паор. Војвођански ћу бити ако Чанак и Грухоњић ураде оно што су испланирали, али ви, пунокрвни СрБи то нећете ни осетити док вам неко не наручи текст о пречанском сепаратизму.

  Свиђа ми се

 8. ППС. „Патриотска опозиција“ не постоји, осим у влажним сновима људи који се надају синекурама, тј. уваљивању на нечији буџет.

  Свиђа ми се

Пошаљите коментар

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s