уџбеници

Александар Николић: Уџбеници и национални интерес

Држава има свог издавача, а то је Завод за уџбенике. Из свега произлази да једино ова кућа штити јавни интерес, док остале често имају партикуларне интересе, претежно робно-новчаног типа