српска историја

Богдан Златић: На путу ка Његошу или Чему Видовић у оскудно време

Нико се код нас није бавио Његошем као Жарко Видовић – пришао му је као прави научник, јер је покушао да га схвати и као његов савременик, али и као човек који је преживео калварију судара и распада две цивилизације

Милош Тимотијевић: Како је настајао српски народ

Косовски мит, светосавско наслеђе, мотив „изабраног народа“ и изградња „богочовека изнутра“ нису нестали, већ се поново појављују као важне упоришне тачке доживљаја српске етничке посебности

Владимир Нимчевић: О буњевачкој историји и историографији

У сенци мађарске историографије, родољубиво буњевачко свештенство изнедрило је током 1870-1900. клицу онога што се може назвати буњевачком историографијом, или прецизније – историјском самоперцепцијом