Народна банка Србије: Нови мораторијум у отплати кредита

Банке су дужнe да физичким лицима, пољопривредницима, предузетницима и привредним друштвима до 31. јула 2020. године понуде застој у отплати обавеза

Зграда Народне банке Србије (Архивска фотографија: РТС)

Извршни одбор Народне банке Србије (НБС) усвојио је данас прописе којима дужницима банака и давалаца финансијског лизинга омогућава да додатно одложе обавезе по основу кредита, кредитних производа и лизинга, саопштила је НБС.

Додатни мораторијум у отплати обавеза прописан је Одлуком о привременим мерама за банке ради ублажавања последица пандемије ковид-19 у циљу очувања стабилности финансијског система и Одлуком о привременим мерама за даваоце финансијског лизинга ради ублажавања последица пандемије ковид-19 у циљу очувања стабилности финансијског система.

Дужницима је омогућен још један застој у отплати обавеза према банкама/даваоцима финансијског лизинга које доспевају од 1. августа 2020. године закључно са 30. септембром 2020. године, као и застој у отплати обавеза које су доспеле у јулу ове године, а дужник их није измирио.

„На први удар пандемије НБС је реаговала је ефикасно и одлучно, омогућивши грађанима и привреди застој у отплати обавеза према банкама и даваоцима финансијског лизинга на период од три месеца. О значају и правовремености овакве одлуке, говори чињеница да је преко 90 одсто дужника користило ову могућност“, истакла је гувернер Јоргованка Табаковић.

Додала је да је „с обзиром на то да ванредна здравствена ситуација и даље траје НБС донела одлуку о пружању могућности додатног предаха нашим грађанима и привреди у отплати обавеза испуњавајући тиме и законом дефинисани циљ очувања стабилности финансијског система“.

Мораторијум се примењује на обавезе по основу кредита и кредитних производа банке (попут минуса и кредитних картица), као и других производа банке (попут обавеза по основу инструмената заштите од каматног ризика који су повезани са кредитима или кредитним производима, банкарских гаранција).

Како је истакла централна банка, мораторијум се не примењује на обавезе за услуге платног промета (провизија за извршење трансакција, накнада за одржавање рачуна), инвестиционе услуге, брокерско-дилерски послови, услуге у вези са сефовима).

Банке и даваоци финансијског лизинга су дужни да физичким лицима, пољопривредницима, предузетницима и привредним друштвима до 31. јула 2020. године понуде застој у отплати обавеза.

Обавештење о понуди банке и даваоца финансијског лизинга ће бити објављено на њиховој интернет страници, а садржи информације о почетку примене и периоду трајања мораторијума, обрачуну камате, начину отплате обавеза по престанку мораторијума, могућим алтернативним начинима отплате обавеза, као и репрезентативни пример износа обавезе пре и након престанка мораторијума.

Уколико дужник у року од десет дана од дана објављивања обавештења о понуди, ту понуду не одбије, сматраће се да је понуду прихватио.

Дужник може да одбије понуду о мораторијуму електронским путем, путем редовне поште, путем телефона или у пословним просторијама банке и даваоца финансијског лизинга, и то у року од десет дана од дана објављивања обавештења о понуди, али и да одустане од примене мораторијума током његовог трајања, захтевајући то од банке или уплатом у целини доспеле, а неизмирене обавезе.

За време мораторијума, банка и давалац финансијског лизинга не обрачунава редовну (уговорену) камату на обавезе које доспевају током трајања мораторијума. Банка обрачунава редовну камату на недоспео дуг а износ редовне камате одговара износу те камате у плану отплате који је важио пре ступања на снагу ове одлуке.

Ако је дужник привредно друштво онда банка и давалац финансијског лизинга могу редовну камату да обрачунавају и на износе главнице дуга који доспевају током трајања мораторијума.

Када је у питању затезна камата она се неће обрачунавати на неизмирено потраживање које је доспело за време трајања мораторијума. Поред тога, неће се покретати поступак извршења, као ни поступак принудне наплате према дужнику, односно неће се предузимати друге правне радње у циљу наплате ових потраживања.

По престанку мораторијума, банка и давалац финансијског лизинга ће обрачунату редовну камату равномерно распоредити на период отплате (без приписивања главници дуга), при чему се период отплате продужава за период трајања мораторијума.

Затезна камата обрачуната у току периода мораторијума на потраживања доспела пре почетка примене мораторијума равномерно ће бити распоређена на период отплате (без приписивања главници дуга).

Током трајања мораторијума на обавезе по основу кредитних картица и дозвољеног прекорачења по текућем рачуну банка обрачунава редовну (уговорену) камату на искоришћени износ, док се важење дозвољеног прекорачења по рачуну, односно кредитне картице продужава се за период трајања мораторијума.

Опрема: Стање ствари

(Данас, 27. 7. 2020)Categories: Вести над вестима

Tags: , , ,

Оставите коментар