Вечерње новости: И геј заједнице биће признате законом?

Које све револуционарне новине доноси преднацрт грађанског законика који ће бити готов до краја месеца. Мајка са троје деце имаће право на месечну демографску накнаду до пунолетства најмлађег

Жена и мушкарац који живе у ванбрачној заједници имају права и дужности као и супружници који су венчани, а заједница лица истог пола уређује се посебним законом.

1106-Gradjanski-zakonik

Овако гласи један од чланова преднацрта Грађанског законика у делу који се односи на породичне односе. Њиме се први пут у домаћем законодавству помиње могућност да лица истог пола живе заједно!

Осим ове револуционарне новине, Законик доноси низ сасвим нових предлога: изједначавање црквеног и грађанског брака, озакоњење сурогат мајке, забрану физичког кажњавања деце, увођење алиментационог фонда, прецизирање брачног уговора, либерализацију усвојења кад су у питању странци… Ту су и значајне новине у општем делу, као што су озакоњење еутаназије, забрана клонирања људских бића или забрана примене биомедицинских техника ради избора пола детета.

Држава и општине ће убудуће, ако тај члан прође, морати да финансијским, пореским и социјалним мерама подстичу наталитет, а мајка која је родила троје деце имаће право на месечну „демографску надокнаду“ до пунолетства трећег детета. Деца су, генерално, заштићена далеко више него пре, па се, између осталог, забрањује свако злостављање, а нарочито физичко кажњавање. Законодавац децидно наводи: „Родитељи не смеју физички кажњавати дете и дужни су да га штите од таквих поступака других. Дете које је способно да формира мишљење има право и да га слободно изрази о стварима које га се тичу, и том мишљењу се мора посветити дужна пажња.“

Родитељ који је власник стана или куће у којој породица живи више не сме да је прода или оптерети без писане сагласности другог супружника све док и најмлађе дете не постане пунолетно.

Код насиља у породици, осим досадашњих мера као што су забрана приближавања или исељење насилника из стана, законодавац сад предвиђа и могућност усељења жртава у стан без обзира на то што је насилник његов власник.

Преднацртом је предвиђено да ће брак моћи да се закључује у свечаном грађанском или верском облику, што значи да би судбоносно „да“ пред матичарем и пред свештеником били изједначени. Брак може да се поништи, између осталог, и када је на његово закључење супружник пристао у заблуди о личности другог супружника или о некој његовој битној особини. Као битне особине наводе се: трајна, опасна или тешка болест, полна немоћ, сексуална оријентација, родни идентитет, бременитост жене од другог мушкарца, нечасно занимање…

Чланом који каже да је „мајка детета жена која га је родила, изузев рађања за другог“ уводи се у нашу земљу појам сурогат мајке. Она не сме то радити за новчану награду, али јој трошкови одржавања трудноће и рађања могу бити надокнађени. Уговор о рађању за другог може бити закључен између сурогат мајке и супружника односно ванбрачних партнера који ће гајити дете само ако између пара не може доћи до зачећа природним путем или уз помоћ биомедицинских помагала, или ако би се тако пренеле тешке наследне болести на дете. Уговор се склапа пред нотаром.

Закон наводи и да је мајка детета зачетог уз биомедицинску помоћ она жена која га је родила. Ако је дете зачето уз биомедицинску помоћ дарованом јајном ћелијом, материнство жене која је даровала ћелију не може се утврђивати. Као алтернативни члан предлаже се и онај који каже да, ако је у питању жена чија је јајна ћелија коришћена без њеног пристанка за оплодњу друге жене, она има право да оспори материнство оне друге, али истворемено мора да тражи да се утврди да је она мајка.

Странци ће убудуће моћи лакше да усвајају децу у Србији, али под условом да се не могу наћи усвојиоци међу нашим држављанима и да се министар надлежан за породичну заштиту сагласио са усвојењем, каже преднацрт Законика.

Законодавац новим уређењем породичних односа предвиђа и оснивање алиментационог фонда, где би се деци из разведених бракова чији родитељ не плаћа алиментацију три месеца у континуитету или пола године с прекидима, обезбеђивала надокнада из буџета.

Осим основних података о детету, уз предлог за примања из овог фонда мораће да се достави и доказ да принудно извршење није успело.

УСВАЈАЊЕ ЗАКОНА ДОГОДИНЕ

Писање Грађанског законика почело је пре осам година, а до краја овог месеца требало би да буде објављено свих пет књига: породични односи, општи део, наследно право, облигациони односи и стварно право, објашњавају у Комисији за израду преднацрта. Он ће имати око 400 алтернативних чланова, од којих више од 250 само у породичном и наследном делу. Следеће године требало би да се нађе на јавној расправи и у Скупштини, а планирано је да примена почне 2016.

В. Црњански Спасојевић

(Вечерње новости, 7. 11. 2014)Categories: Вести над вестима

1 reply

Оставите коментар