Евростат: Број и старост путничких аутомобила на Косову и Метохији у 2019.

У Споразуму о реинтеграцији би требало оставити приход од пореза на аутомобил и од регистрације локалним самоуправама на КиМ

Фото: Радио КиМ

Евростат је издао саопштење (линк) о броју путничких аутомобила по становнику и њиховој просечној старости по чланицама ЕУ. За неокупирани део Србије нема података, али за Косово и Метохију има, па је ред видети какви су.

КиМ је имало импресиван раст броја регистрованих путничких аутомобила у само две године: повећан је број за 83,4%, што је просечна годишња стопа раста од 35,4%. Највише је релативно повећан број аутомобила старости од 2 до 5 година (3,4 пута) а најмање преко 20 година (за 57,5%).

Табела: Мирослав Здравковић

Број и старост путничких аутомобила на Косову и Метохији требало би пажљиво у будућности испратити јер ће то бити један од интегративних елемената наше покрајине у економски систем Србије. У Споразуму о реинтеграцији би требало оставити приход од пореза на аутомобил и од регистрације локалним самоуправама на Косову и Метохији. Субвенције из буџета Србије за осавремењивање фонда путничких аутомобила пре Споразума о реинтеграцији биле би преурањене.

КиМ: БДП према економским активностима 2008-2020.

Приштина је издала саопштење о кретању БДП-а у текућим и сталним ценама на КиМ 2008-2020 (линк).

БДП на КиМ по становнику од 2008. (2.057 евра) до 2019. (3.959 евра) је готово удвостручен, да би у 2020. био смањен, по први пут, на 3.772 евра.

БДП је први пут у 2020. смањен за 5,3%. До 2019. је растао по високим стопама око 5%, а у распону од 1,7% у 2012. до 6,3% у 2011.

У константним ценама БДП КиМ повећан је за 88,8% у 2020. у односу на 2008. Смањен је само у делатности уметности и забаве, а повећан је више од три пута у: здравству (3,47), јавној управи (3,35), електричној енергији (3,17) и услугама смештаја и исхране (тачно три пута).

БДП КиМ по секторима у текућим ценама (Табела: Мирослав Здравковић/кликните за увећани приказ)

Највеће уделе у БДП-у у 2020. имале су прерађивачка индустрија (13,8%), трговина (12,6%), грађевинарство (7,9%) и пословање са некретнинама (7,4%).

Удео различитих сектора у БДП-у КиМ од 2008. до 2020. (Табела: Мирослав Здравковић/кликните за увећани приказ)

Приредио: Мирослав Здравковић

Прочитајте јошCategories: Не само о економији

Tags: , , , ,

Оставите коментар