Александар Мирковић: Мали речник заборављених речи

Достојати, достојан, достојанствен, достојанство, достојати се, достојанственик, доста!

Фото: Фејсбук странца Александра Мирковића

1. ДОСТОЈАТИ, -јим сврш. остати стојећи до краја;
фиг. истрајати, не попустити.

2. ДОСТОЈАН, -јно 1. који је заслужио што, вредан чега.
2. који својом вредношћу одговара чему, угледан, частан.

3. ДОСТОЈАНСТВЕН, -а, -о који изазива поштовање, пун достојанства

4. ДОСТОЈАНСТВО, с 1. поштовање које ко својом вредношћу или појавом изазива.
2. висок, признат положају служби или науци.

5. ДОСТОЈАТИ СЕ, -јим се сврш. постати достојан, показати се вредан чега, заслужити.
— Небесног се царства достојати. Вук Рј.

6. ДОСТОЈАНСТВЕНИК, м онај који је на високом положају, који има висок чин.

7. ДОСТА, прил. 1. а. довољно, толико да не треба више.

Опрема: Стање ствари

(Фејсбук профил Александра Мирковића)Categories: Преносимо

Tags: ,

Оставите коментар