Ефектива: Мораторијум поскупљује кредит!

Прихватање мораторијума ће највише коштати стамбене дугорочне кредите, а међу њима оне који су у почетној фази отплате, упозорава Ефектива.рс

Зграда Народне банке Србије (Архивска фотографија: РТС)

Народна банка Србије је донела пропис по ком се уводи мораторијум на све обавезе дужника према банкама. Пропис је ступио на снагу 18. марта 2020. а банке имају обавезу да до 21. марта 2020. на својим интернет презентацијама објаве понуде.

Од дана објављивања понуде, дужник има 10 дана да исту одбије, а ако то не учини, сматра се да је исту прихватио.

Дужницима којима рате кредита доспевају до 31. марта 2020. банка има право да исте наплати, осим ако се они не обрате банци захтевом да и те рате уђу у мораторијум.

Обавезе које уђу у мораторијум, биће пренете на крај отплате кредита, тако што ће бити додате као три нове рате.

Оно што је битно, банке ће ипак обрачунавати редовну камату током трајања мораторијума, а укупан збир камате за та три месеца ће затим бити прераспоређен на преостали број рата, што ће довести до повећања месечне обавезе. То повећање зависи од неколико фактора, а то су:

  1. преостала главница кредита
  2. висина уговорене редовне камате
  3. преостали рок отплате

НБС је дала два примера информативног карактера, које дајемо у наставку текста. Обратите пажњу на пример стамбеног кредита, који ће корисника коштати додатних око 400-450 евра, до краја отплате!

Грађани треба да размотре ове понуде и прихвате их или одбију ценећи своје финансијске могућности. Оно на шта смо хтели да укажемо је да прихватање мораторијума поскупљује кредит, јер се банке нису одрекле своје зараде.

Прихватање мораторијума ће највише коштати стамбене дугорочне кредите, а међу њима оне који су у почетној фази отплате, упозоравају из ефективе.

Да ли је НБС још једном понудила шарену лажу?

У наставку је текст појашњења са сајта НБС као и два примера кредита, пре и после мораторијума.

Факсимил: Ефектива

Табела: Ефектива

Део наслова и опрема: Стање ствари

(Ефектива, 19. 3. 2020)Categories: Вести над вестима

Tags: , , , ,

Оставите коментар