El returno del mito: Књига Бориса Нада објављена на шпанском језику

Књига управо објављена под насловом „El retorno del mito“ у понечем се разликује од претходна два издања али основне идеје и концепт остају исти

Књига „Повратак мита“ Бориса Нада објављена је на шпанском језику у преводу Ángela Fernándeza Fernándeza за издавачку кућу „Hipérbola Janus“ из Барселоне, под насловом „El retorno del mito“.

„Повратак мита“ је избор есеја, прича, укључујући и фантастику, и кратких проза. Књига је први пут објављена на српском 2010. године, у издању Нишког културног центра, у библиотеци „Алмагест“, чији је уредник Стеван Бошњак.

Године 2016. објављен је превод ове књиге на енглески језик, у издању куће „Manticore Press“ из Мелбурна. О њој аутор каже следеће: – Књига „Повратак мита“ (Нишки културни центар, 2010) прилично је обимна књига, преко 300 страна, која је, у време када је објављена, представљала неку врсту пресека мог литерарног рада. Књига „The Return of Myth“, објављена на енглеском за издавачку кућу „Manticore press” 2016, избор је из тог рада и нешто више од тога. Ова књига – настала у сарадњи са уредником и издавачем – у ствари је један могући избор, који укључује песме у прози, кратке приче и есеје, све жанрове изузев романа. Књига је подељена на три дела: „Повратак мита”, „Симболи Хипербореје” и „Приче и хронике”. У њој су веома важни митски топоси и сижеи. Поједина поглавља посвећена су хиперборејским митовима, истоку и западу, копну и океану, реду и хаосу, језику и говору бића, миту и традицији… Њени актери су, међу осталим, хероји и богови. Може бити посматрана и као симптом слабљења историјске и јачања митске свести.

Књига управо објављена под насловом „El retorno del mito“ у понечем се разликује од претходна два издања али основне идеје и концепт остају исти: – Мит – сем у изузетним случајевима крајње деградације и секуларизације једне традиције и културе – за нас није фикција примитивних, празноверица ни неспоразум, већ крајње сажет израз највиших сакралних истина и принципа који се, у мери у којој је то могуће, „преводе” на конкретан језик земаљске стварности. Мит је сакрална истина изречена популарним језиком. Насупрот миту стоји историја. У спису „Код зида времена“, немачки писац Ернст Јингер говори о прелазу из мита у историју, о тренутку у коме митску свест смењује историјска. Модерна култура почива на демитологизацији, својеврсном изгону светог из једне у основи десакрализоване културе. Митови се, ипак, увек враћају у историјски свет. Свето, наравно, не може нестати. Митске силе продиру у оно што називамо историјом, на овај или онај начин, макар и у облику псеудомитологија модерног доба. Сада присуствујемо урушавању тог историјског света. Још нисмо у стању да сагледамо све импликације ових промена. То није једноставни повратак у доба „пре историје”, већ нешто различито и још неименовано. Књига „El retorno del mito“ отвара ова питања и на известан начин реактуелизује митске садржаје у условима једне још увек десакрализоване културе каква је постмодерна. Преговор за књигу, неку врсту уводне студије написао је италијански стручњак за теологију и истраживања религије Солимано Мути, који значење и функцију мита тумачи позивајући се на значајног историчара религије и етнолога румунског порекла Мирчу Елијадеа. Мути се у свом предоговору посебно задржава на дихотомији историје и мита, вечности и садашњости, модерности и традиције. На омоту књиге налази се слика српског сликара Драгоша Калајића „Вечита Европа“.

Књигу „El retorno del mito“ могуће је наручити директно од издавача Hiperbola Janus или путем Амазона.Categories: Дневник читаоца/гледаоца

Tags: , ,

Оставите коментар