Срби и Албанци

Петар Ристановић: Бездан косовски

Балашевићева песма, као ни остале поменуте песме, нису биле „хушкачке“ већ су настале су као одраз бунта и саосећања са рекама оних који „огњишта гасе“ и „заувек одлазе“