У прва три месеца 2021. са бироа избрисанo 55.814 незапослених

У јануару избрисано 18.044, у фебруару 19.219, а у марту 18.551 незапослени

Фото: Д. Јевремовић

Само овог марта са евиденције Националне службе за запошљавање (НСЗ) избрисан је 18.551 незапослени. Њих 7.668 суочило се са таквим проблемом, јер се нису придржавали законских одредаба. Од тог броја 6.735 неоправдано се није јавило или одазвало позиву НСЗ-а, због чега су избрисани на одређени рок, док се 827 грађана није одазвало на индивидуални разговор са саветником, а девет незапослених је својом кривицом прекинуло или није завршило додатно образовање.

У најновијем Статистичком билтену НСЗ-а пише и да се 19 незапослених није јавило послодавцу којем га је НСЗ упутио за запослење, док осам грађана није прихватило додатно образовање и обуку, а само седам њих је одбило понуђено учешће у програму активних мера за запошљавање.

Ипак, евиденција о незапосленима престала је да се води и због тога што су се неки запослили, као и због осталих активности, и то за 9.419 грађана, а занимљив је податак да су од свих тих људи само две незапослене особе основале самосталну делатност средствима НСЗ-а, због чега су избрисане са бироа рада, док је 412 испунило услов за пензионисање. Међу њима, 714 је навршила 65 година.

Са евиденције су се током марта одјавиле и 234 незапослене особе, а 76 из осталих разлога. Међу таквима су били и случајеви смрти или пресељења корисника.

У НСЗ-у напомињу да у складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености, грађани пријављени на биро рада имају обавезу да активно траже посао и због тога се непосредно обраћају послодавцу. Уколико незапослени без оправданог разлога не поштује своје обавезе према НСЗ-у (не јави се у законским роковима на три месеца и на захтев службе не достави доказ о активном тражењу запослења, одбије понуђено посредовање у запошљавању…) аутоматски се брише са евиденције.

Тако је из свих могућих разлога у прва три месеца ове године са евиденције избрисано 55.814 грађана (јануар – 18.044, фебруар – 19.219, март – 18.551). Надлежни наглашавају да они који траже запослење а брисани су са бироа, стичу право поново да се уведу у евиденцију по истеку шест месеци од дана престанка њеног вођења.

Изузетно, уколико је корисник новчане накнаде избрисан јер је обављао рад без закљученог уговора, има право да се поново уведе у евиденцију по истеку рока од девет месеци. У НСЗ-у, напомињу да иначе, у регуларним условима рада, ако постоји оправдани разлог за нејављање, незапослени је дужан да се лично јави и обавести НСЗ одмах по престанку тог разлога. Међу њима су лични здравствени или чланова породице, али и други оправдани разлози настали без воље и кривице незапосленог.

Разлози престанка евиденције
Непридржавање законских одредаба – 7.664
Престанак вођења евиденције због запошљавања – 10.887
Излаз из радне снаге – 1.158
Одјава са евиденције – 234
Остали разлози (смрт, пресељење…) – 75
Укупно – 18.551
(Подаци НСЗ-а за март 2021.)

Марија Бракочевић

Опрема: Стање ствари

(Политика, 11. 5. 2021)Categories: Вести над вестима

Tags: , ,

Оставите коментар