Петар С. Ћурчић

Дејан Михаиловић: Латинска Америка и актуелна геополитичка констелација у савременом свету

Човечанство се тренутно налази у динамичним процесима који означавају крај једне епохе. Запад пролази кроз дубоку кризу јер капитализам није способан да превазиђе сопствене противречности, сматра проф. Михаиловић