Енглези

Борислав Пекић: Јесу ли Енглези људи?

Они су увек изнад својих стварних способности, ми увек испод. Одговор сам нашао у начину мишљења, у роботској шаблонизираности њихових реакција. Сви они функционишу као нешто једноставнији роботи