маске

Spiritual guerilla: Без маске

Морамо се запитати да ли је „норма“ оно што одговара стварним потребама човечанства и сваког појединца у њему, или оно, што одговара финансијској елити и стубовима моћи