пол

Миша Ђурковић: Каква је будућност САНУ

Избор будућег председника показаће да ли ће за САНУ и даље приоритет бити југословенство, џендеризација и оно за шта су заинтересоване амбасаде, или ће се и Академија вратити на позиције здравог српског национализма

Од наредне школске године измењени уџбеници за биологију за осми разред

Уџбеници прате програм, али се мора водити рачуна да ученици осмог разреда немају потребна предзнања из области психологије и социологије, која се стичу средњим образовањем, став је Националног просветног савета