Борис Јовановић

Борис Јовановић: Ничија гора

Ничија гора је ослијепила од нове митологије. Они који су јој забранили старе митове којима је ничија гора прогледала, заоглавили су је новим митовима који су јој помрачили и вид и ум

Борис Јовановић: Како сам постао окупатор

Изникао сам окупаторски на земљи коју су унесрећитељи прогласили за своју срећу, дубоко сам укоријењен у земљи коју су појели они који окупацију сопствене срамоте и зла проглашавају за ослобођење од мрског српског окупатора