Тиосав Пурић

Тиосав Пурић: Женски лик наше судбине

Као супруге, као мајке, као сестре и ослобођене конкретног односа са мушкарцима, жене имају не само равноправно, него по природи ствари припадајуће место у самој бити сваког поретка у било ком времену