Ненад Ћурковић

Ненад Ћурковић: У вртлогу конзумеризма

Ствари ће доћи на своје место када будемо одабрали да смислено живимо, уместо да више купујемо, онда када нам безбрижност буде важнија од материјалне добити

Нанад Ћурковић: Аутономија капитала и припитомљавање људи

Уколико не укинемо капитал (наше садашње међусобне односе), капитализам ће опстати и прикривено постојати, и у другим системима, ма шта ми мислили о њима и свеједно како их називали

Ненад Ћурковић: У времену часовника

Време је једнодимензионални теоријски конструкт, само привид са којим се вешто оперише у контексту наше техничке цивилизације и што се више опредмећује, време јасно открива своју илузорну и отуђујућу политичку димензију

Ненад Ћурковић: Феномен модерне технике (машинизација човека)

Зауздавање технике и машине, као и ослобађање од њихове доминације над нашим животима, посао је нас сâмих, нашег духа; она зависи, пре свега, од човекове духовности