ФОМА

Три женска питања у Цркви

Да ли је Бог створио жену неједнаку у односу на мушкарца? Осуђује ли Црква феминисткиње и да ли је истина да је немање деце казна за грехе. Црква одговара на ова значајна женска питања