Ранд корпорација

Ајмон МекКини: Ратни плен

Стратегију данас актуелног сукоба скицирали су у Корпорацији Ранд још у мају 2019, под насловом „Пренапрезање Русије и њено избацивање из равнотеже“, настављајући хладноратовски начин размишљања

Слободан Стојичевић: И СПЦ је мета у мрежном рату

Када се пажљивије погледа и анализира јасно се увиђа да су напади врло професионално усмерени на поједине друштвене групе и филигрански планирани да би се Црква одвајала од друштва а посебне групе унутар цркве међусобно завађале

Манлио Динући: Анализа Ранд корпорације – „Како уништити Русију“

Ранд корпорација анализира различите начине којима би се Русија избацила из равнотеже, назначујући за сваки од њих вероватноћу успеха, користи, трошкове и ризик по Сједињене Државе