етика

Јован Мирић: Триптих о (не)доследности

Узимајући у обзир сва наведена (као и она ненаведена) ограничења, не можемо бити сасвим сигурни да ли је Зорка Мандић била доследна или недоследна