Духовна герила

Духовна герила: Умрежено друштво

Масовно друштво улаже сва средства у производњу пасивног потрошача, а умрежено друштво позива сваког појединца да уложи у оно једино што му стварно припада: у своју свест, у сопствену душу