геноцид у НДХ

Ефраим Зуроф: У Хрватској умањују а у Србији повећавају број жртава Јасеновца

Увреда је за жртве бројка од око 50.000 жртава логора Јасеновца која се наводи у Хрватској, али је далеко од историјске истине и бројка од 700.000 жртава у Јасеновцу којом су баратале комунистичке власти у Србији

Горан Плавшић: Бeљeњe гeнoцидa у НДХ

Oтвoрeњe ‘знaнствeнoг’ скупa Хрвaтскoг културнoг виjeћa, нa кojeм сe тврдилo дa су устaшкe влaсти прeд пaртизaнимa спaшaвaлe кoзaрaчку дjeцу у Jaсeнoвцу, Стaрoj Грaдишци и Jaстрeбaрскoм, oдржaнo je нa Хрвaтскoм институту зa пoвиjeст, уз oбрaћaњe зaмjeникa министрa oбрaзoвaњa Хрвoja Шлeзaкa